Mankurtlar / Seyit Burhanettin AKBAŞ


MANKURTLAR
Prof.Dr.Nurullah Çetin Beyefendiye...

Bir deri deyip geçme Colaman
Düşmanın verdiği sudan içme Colaman
Unutursun ananı atanı
Unutursun Kutlu Dağda yatanı
Unutursun bayrağını, vatanı
Aman Colaman, içme yanarsın
Aldanırsın, düşmanlara kanarsın

Mankurtluğun sonu vahşi esaret
Bozkırların efendisi
Bozkurt ruhuna yakışırdı hürriyet
O bozkurtlar köleliği bilmezler
Ölürler de milletini silmezler
Kölelerin ruhu yoktur Colaman

Ve tarih seyreyledi, seni yazdı
Elindeki ne kopuzdu, ne de sazdı
Başındaki yaralar günden güne azdı
Sen ölürken öldürürsün
Vatanını böldürürsün
Düşmanları güldürürsün Colaman

Seni bizden kimler aldı
Yüreğini kimler çaldı
Ak bulaklı dağların gitti
Salkım salkım bağların gitti
Ak pürçekli anan yandı narına
Ne bakarsın Kutlu dağın karına
Başta duran akıl gitti Colaman

Vatan için gerektir bozkurt yürekler
İncelmeye gelmez ki güçlü bilekler
Çağır Bozkurt ruhunu, bu sesi Tanrı duysun
Türk'e bakıp "benim ordum budur" diye buyursun
Yine büyük millet olalım, Peygambere ümmet olalım
Gök girsin, kızıl çıksın düşmana
Bengütaşlar dikelim al bayraklı, gök bayraklı vatana.

S.Burhanettin AKBAŞ
 
0