Kayseri'nin Efsanevi Belediye Başkanı Osman Kavuncu


KAYSERİ’NİN EFSANE BELEDİYE BAŞKANI
                OSMAN KAVUNCU DÖNEMİ
            Bugünkü modern Kayseri’nin temelleri 1950 yılında Demokrat Partinin hükümet ve belediyelerde iktidarı ile atılmıştır. 1943 yılında devrin Belediye Başkanı Emin Molu’nun Alman Şehircilik uzmanı Prof.Dr. Örsner’e çizdirdiği şehrin ilk planının uygulaması Osman Kavuncu’ya mal olmuştur.
            3 Eylül 1950 yılında yapılan yerel seçimlerde 32 kişilik Kayseri merkez belediye meclisini DP listesi kazandı. O tarihteki seçim sistemine göre belediye meclisi içerisinden iki isim Osman Kavuncu ve  Av. Enver Aktan aday oldular. Yapılan oylamada  Osman Kavuncu belediye başkanı seçildi.
            Kavuncu’nun iki dönem süren belediye başkanlığı süresinde yaptığı hizmetlerin bir bölümü şöyledir:
   Kavuncu’nun devraldığı belediyenin bir milyon lira bütçesi vardı. Aynı yıl bütçe 14 milyon liraya çıkartıldı. Kavuncu dönemine kadar Kayseri yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyordu. Kavuncu özellikle istimlak ve imar faaliyetleri ile sadece Kayseri’ye değil tüm Türkiye’ye devrin Başbakanı Adnan Menderes tarafından örnek gösterilmiştir.
            Kavuncu öncelikle bugünkü Osman Kavuncu ve Sivas Caddeleri başta olmak üzere birçok cadde ve sokağın
açılması için istimlak çalışmalarını başlattı. Sanayi Bölgesi ile Cumhuriyet Mahallesi’nin istimlak çalışmalarını başlattı. Devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın talimatı ile  bir milyon lira kredi temin edilmiş ve bin 500 adet dükkanın her biri kooperatif üyelerine 4 bin 500 liraya mal edilmiştir. Bu sanayi sitesindeki küçük dükkanlar daha sonra dev fabrika ve büyük ticarethanelere dönüşecektir.
            Kavuncu zamanında Cumhuriyet Mahallesi’nin büyük bir bölümü istimlak edilerek bugünkü işyerleri oluşturulmuştur. Burada evleri olanlar mağdur edilmeyerek Sahabiye Mahallesine belediye evleri yapılmış ve onlara verilmiştir.
            Çevreyolunun istimlaki onun zamanında yapılmıştır. Yolun bir bölümü belediye başkanlığının son döneminde hizmete girmiştir. Yine Sivas Caddesi ile Yoğunburç Caddesi’nin bir kısmı Kiçikapı Caddesi ve Meydanı, Düvenönü’nün bir kısmı  İstanbul Caddesinin bir kısmı ile istimlaki yine Onun zamanında gerçekleşmiştir.
            Hunat Camiinin etrafı temizlenerek tarihi caminin gün ışığına çıkması sağlanmış, Merkez ve Halk bankalarının olduğu binaların alanları istimlak edilerek bu binalara tahsis edilmiştir. Kayseri’ye yakışmayan Şekerciler Çarşısı yıktırılmış, bahçe ve tarla halinde bulunan Sahabiye, Fatih, Aydınlıkevler ve Esenyurt’un büyük bir kısmı ile   bazı semtlerde mevzi parselasyonlar yapılmış, Hacılar Yolunun açılması sağlanmıştır.
            Kavuncu’nun unutulmaması gereken hizmetlerinden
biri de şehir mezarlığının yapımıdır. 
            Kavuncu şehrin o tarihe kadar düzensiz olan içme suyu sıkıntısının giderilmesi yolunda da önemli çalışmalar
yapmıştır. Kavuncu’nun göreve başladığı tarihte şehre yedi ayrı bölgeden su geliyordu. Bu sular Kara Avgın denilen üstü açık kanallarla şehre gelir  ve  pörhenklerle çeşmelere dağıtılırdı. Pörhenkler tıkandığı zaman talaşla açılırdı. Kavuncu Gültepe’de bir su deposu yaptırdı. Suyu kaynağından bu depoya kapalı borularla getirtti. Bu su şebekesinin açılışı Şeker Fabrikasının açılışına katılan Başbakan Menderes tarafından yapıldı.
            Kavuncu’nun ilginç hizmetlerinden biri de şehri kara sineklerden kurtarmak için kilo kilo sinek alması idi. 1954 yılında kara sinek şehri istila etmişti. Kavuncu da bütçeden karasinekle mücadele için 30 bin lira ayırdı ve kilosu 30 liradan vatandaşın getirdiği sinekleri imha etti.
            Kavuncu mahallelerdeki yoksulları muhtarlara tespit ettirir ve zabıtanın aracı ile bu evlere tek tek erzak, yakacak, kaput bezi, diril bezi, gazyağı vs dağıtırdı.
            Erciyes telesiyej tesisleri Kavuncu’nun girişimleri
ile yaptırılırken, Kayseri’de ilk kez “at yarışları” düzenletti.
            Kavuncu besicilik ve  tarımla uğraşan insanlar içinde bir anlamda bugünkü gecekondu önleme bölgelerinin temelini oluşturan Yeni Çandır ve Yeni Pervane köylerini yaptırarak bunların faaliyetlerini bu bölgede sürdürmelerini sağladı.
             Merhum Menderes Kayseri’yi ziyaretinde imar çalışmalarını yerinde incelerken Kavuncu’ya:
            -Bu değirmenin suyu nereden geliyor, diye sorar.
            Kavuncu iki elini birbirine kenetleyerek, baş parmakları ile birbiri etrafında daire çiziyor ve:
            -Şef efendim, şey diye mırıldanıyor.
            Menderes İstanbul’daki imar uygulamaları başta olmak üzere birçok kentte belediye başkanlarına imar ve istimlak bedellerini Kavuncu’nun “Şey efendim” faslından karşıladığını söyleyecektir.
            Özetle Osman Kavuncu bugün modernleşme yolunda
önemli mesafeler kat eden Kayseri’nin mevcut halinin startını veren, alt yapısını oluşturan, temellerini atan isimdir.
0