YECÜC MECÜC KAVMİ YİNE İŞBAŞINDA… / S.Burhanettin AKBAŞ

Kur’an-ı Kerim’de geçen Yecüc Mecüc kavmi Çinlilerdir. Buna hiç şüphem yok. Yine Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde bahsedilen “O, iş başına geçti mi yeryüzünde, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez.” (Bakara, 205) ayetinde geçen kavim yine Çinlilerdir.

Kuran-ı Kerim’de “Yecüc ve Mecüc” diye yağmacı, zorba bir kavimden bahsedilir ve bu kavim daha önce dünyayı alt üst etmiştir. Hz Zülkarneyn bir set çekerek bakırı bu set üzerinde eritmiş ve setti sağlamlaştırmış ve bu kavmi durdurmuştur. Ahir zaman geldiğinde bu set yıkılacak ve Yecüc Mecüc tekrar bütün insanlığa saldıracaktır.
Peygamberimizin konuyla ilgili tarifi ise şu şekildedir
• Peygamberimiz (sav) “Birer, ikişer karış boyundadırlar, en uzunları üçer karıştır...” hadisiyle onların kısa boylu olduklarına işaret etmiştir. “Bir iki karış boylu” ifadesi kısa boylu anlamına gelen bir teşbih olarak kullanılır.
• Küçük gözlü, geniş yüzlü, kumral saçlı bir kavimdir: “Siz devamlı düşmanla savaşacaksınız; hatta yüzleri geniş, gözleri küçük, saçları kumral Yecüc ve Mecüc ile de savaş yapacaksınız...”
• Hadislerde bildirildiğine gibi, "Fesat çıkaran bir topluluktur."  
• 22 kabileden oluşan bir topluluktur: “Yecüc ve Mecüc yirmi iki kabileden ibarettir.”

Bence hiç kuşkusuz bu bahsedilen topluluk Çinlilerdir. Çekirgeler kadar kalabalık olacakları ve o kadar yağmacı oldukları söylenir ve kısa sürede de bir hastalıktan yecüc mecüc yok olacaktır denilir.

Yıllardır yazdıklarımız, söylediklerimiz, konuştuklarımız işitilmedi, okunmadı, buna üzülüyorum.

Özetle yine yazıyorum:

 • Doğu Türkistan bizim ata yurdumuzdur, baba ocağımızdır.
 • Doğu Türkistan, Kaşgarlı Mahmut’un, Yusuf Has Hacip’in ve Anadolu’daki her Türkün yurdudur.
 • Doğu Türkistan’da Türkiye’den sonra en kalabalık Türk topluluğu yaşar.
 • Bu Yecüc Mecüc Kavmi, yıllardır Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza her türlü zulmü ve namussuzluğu yapar. Her türlü katliamı gerçekleştirir. Sayılamayacak kadar katliam vardır.
 • İnsanlık dışı her türlü muameleyi yapar ve Türklere karşı asimilasyon politikasını en acımasız bir şekilde uygular. Mesela Uygur Türklerinden genç kızları alır, meslek edindiriyorum bahanesiyle, uzak şehirlere gönderir, askeri bölgelerde çalıştırır ve sonuçta yüzlerce Türk kızı ya öldürülür ya da intihara sürüklenir.
 • Doğu Türkistan’daki Türk şehirlerine sürekli Çinliler yerleştirilir ve şehirlerin demografik yapısı değiştirilir.
 • Doğu Türkistanlı anneler kürtaj olmaya mecbur bırakılır ve bebekleri adeta anne karnında öldürülür.
 • Bu büyük insanlık suçlarını maalesef hepimiz seyrederiz. Bir süre sonra acılarını unuturuz. Çünkü, ateş düştüğü yeri yakar, hem de nasıl yakar.
 • Birileri de çıkar karşımıza ve şöyle der: Bir buçuk milyarlık Çin’e karşı ne yapabiliriz? Evet, ne yapabilirsin, onu da söyledik ama unuttunuz. Çin ile Türkiye arasında anormal bir ticari dengesizlik vardır. Biz Çin mallarını kapış kapış alırız ama Çin, bunun karşılığı malı asla Türkiye’den almaz. Türkiye, ticari denge kuralım dedikçe Çinliler buna kulak asmazlar bile. Hiçbir şey yapamıyorsanız, Avrupalıların Amerikalıların yaptıklarını yapın dedik. Aldığınız malın altına üstüne bakın bir kere.”Made in Chine” yazan malları almayın dedik aldınız. Türkiye’yi Çin malları cennetine çevirdiniz. Neymiş ucuzmuş. Başlarına çalınsın malları da ucuzluğu da…
 • Çin, ileride bütün insanlığın başına bela olacaktır. Bu nüfus oranıyla, bu zihniyetle, bu ülkeyle bütün dünyanın meşgul olması gerekecektir. O yüzden aldığınız her Çin malı için bir kez daha düşünmenizi ve bu ülkenin mallarını asla almamanızı öneririm. Ayrıca devletimizin de büyük orantısızlıklar içeren Çin – Türkiye ticari dengesizliğini radikal bir kararla düzeltmesini de yıllardır beklemekteyiz. Çin’e “mavi boncuk” verilerek Türkiye – Çin münasebetlerinin geliştirilemeyeceği açıktır. Bir Türk Cumhurbaşkanının Çin Ziyaretinin akabinde bu tür olayların baş göstermesi ne kadar alçakçadır, ne büyük bir namussuzluktur, haysiyetsizliktir, kelimeler yetersiz kalıyor.
 • Bütün Türk Dünyasına ve Doğu Türkistanlı Türk Kardeşlerime baş sağlığı diliyorum ve Yecüc Mecüc Kavmini de bir kez daha lanetliyorum.
0