KUR’AN ÇİZGİSİNDEN SAPMAK

Kıymetli Hocamız Kemal Yavuz’un “Kur’an Çizgisinden Sapmak –Nasıl Aldatıldık” isimli kitabı Laçin Yayınları arasında çıktı.
Bir söz vardır, “Her doğru her yerde söylenmez” diye. Din adamlarımızın bu sözü değiştirerek her doğruyu her yerde söylemelerini bekliyoruz açıkçası.
Toplum; atadan, dededen gördüğü bazı şeyleri din zannedebiliyor ya da dinin içerisine kattığı eski geleneklerini dinin esası zannedebiliyor. Böyle olunca artık kulaktan dolma şeylerle değil, Kur’an’ı ve Hz.Peygamberi esas alan bir temel üzerine gitmek gerekmez mi?
Bunun için öncelikle her evde mutlaka bir veya birkaç tane Kur’an-ı Kerim’in meali (çevirisi) olmalıdır. Bizim birinci görevimiz, Kur’an’ın hükümlerini, ayetlerini birebir okumaktır. Gerçek zikir de budur zaten. Kur’an’da sık sık tekrarlanan “okuyasınız, anlayasınız” şeklinde geçen ibarelerin açıkça ifade ettiği gibi, bizim birinci görevimiz Kur’an-ı Kerim’i okumak ve anlamaktır.

Eğer böyle bir şey yapsaydık, şu an mesela  geleceği Allah’tan başka hiçbir varlığın bilemeyeceğini çok iyi bilirdik.
Eğer böyle yapsak, dinimizi mezhebe, tarikata, cemaate indirgemeden onun evrensel halini görür,  herhangi bir menfaat kapısında oturmadan Müslüman olmanın ne kadar büyük bir erdem olduğunu anlardık.
Hülasa İbrahim Suresinin 52. Ayeti her şeyi açıklıyor:
“İşte bu (Kur’an) kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ve bir olduğunu bilsinler ve aklı olanlar iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir.”
Öyleyse açıkça söyleyelim ki Kur’an hepimizin birinci derecede başvuru kaynağıdır. Suyu gözünden içmek insanoğluna büyük lezzet verecektir. Hiçbir alimin, şeyhin, mürşidin, velinin, evliyanın sözü, Kur’an’ın sözünün ilerisinde olamaz.
Kemal Yavuz Hocam, kitabında bu gibi konulara oldukça detaylar vermiş ve Müslüman insana rehber olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Hz.Peygamberin Kur’an üzerine şekillenmiş örnek ahlakını ortaya koymuştur. Bu en sağlıklı yoldur.
Kitabın içerisinde önsözün dışında 18 konu başlığı yer almıştır:
1.Allah’a İman
2. Kur’an nedir?
3. Kur’an niçin gönderildi?
4.Kur’an nasıl okunur?
5.Kur’an abdestsiz okunur mu?
6. Kur’an’daki ibadet kavramı
7. Namaz (Namazın kazası olmaz)
8.Dua (Yanlış dua yapıyoruz)
9.Zikir (Zikri yanlış anlıyoruz)
10.Fatiha Suresi
11. Tarikatlar (Tarikat yoktur)
12. Hz.Peygamber Sünneti ve Hadisi
13. Hidayet ve Islah
14. Hür İrade
15. Dinler arası diyalog saçmadır
16. İslam’da Milliyetçilik
17. Nurculuk
18. Faydalanılan Eserler
Kemal Yavuz Hoca kitabın önsözünde: “Kur’an’da her şey yok? Anlamıyoruz gibi sözler, Kur’an’dan haberi olmayanların ve Kur’an’ın anlaşılmasını istemeyenlerin ortaya attıkları aslı, esası olmayan  sözlerdir. Bu gibi sözlere inanarak Kur’an’dan ve İslam’dan habersiz hale geldik.
Bu çalışmayla kalplere vurulan kilitleri kırmak, aklımızın önünde yeni ufuklar ve görüşler açmak, Müslümanların omuzlarındaki yükü silkeleyip atmalarına yardımcı olmak istedim. Acizane fikirlerimi ve görüşlerimi ayetlerle, hadis ve sünnetle delillendirip açıklamaya ve yardımcı olmaya çalıştım.” Diyor.
Kıymetli Hocamızın bu güzel niyetlerine ulaşmasını diliyorum. Bu kitabı da bir başlangıç kabul ediyor ve halkın aydınlatılmasına devam edilmesini talep ediyorum.
S.Burhanettin AKBAŞ
0