Türk Dünyasının geleceği Kayseri'de konuşuldu


Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde “Türk Dünyası ve Nevruz” konulu panel düzenlendi. ERÜ Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı’nın yönettiği panele konuşmacı olarak Türk Cumhuriyetleri’nden Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kayıpov, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayabek Baınıyazov, Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Cumali Şabanov ve Türkmenistanlı Şair-Yazar Oraz Yağmur katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Oktay Durukan Türk Dünyası’nın yaklaşık 300 milyon kişinin yaşadığı muazzam bir coğrafya ve büyük bir bir birliktelik olduğunu ifade ederek “Bu birlikteliği güçlü bir birliktelik haline getirmek için herkese büyük görev düşüyor. Ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal alanda güçlü bir birliktelik sağlamalıyız” diye konuştu.
Türk Dünyasının birlik olması ve bu konuda yapılması gerekenlerin konuşulduğu panelde ilk söz alan Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kayıpov, panelin Kayseri’de yapılıyor olmasına dikkat çekerek, “Biz bu toplantıyı Ankara’da İstanbul’da veya İzmir’de yapmıyoruz. Çünkü Kayseri Türkiye’nin tam ortası sayılır ve burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Türk Dünyası deyince geçmişten bugüne kadar uzun bir süreç yaşamış bir kavimden söz etmemiz lazım. Türk Dünyası önemli bir dünyadır ve hiçbir dünyadan da eksik değildir. Çok eski çağlarda su ile ateşin temizleyici madde olduğunu keşfeden Türklerdir. İşte Nevruz Bayramı’nın da ortaya çıkışının önemli unsuru ateştir. Bu Nevruz Bayramı da bizim dedelerimizin bulguları ve izini taşımaktadır. Türk Dünyası dünyada eşi benzeri olmayan eserler vermiştir. Türk Dünyasının bir bütün olduğunu dünyada herkes bilir. Türkmenistan’da Nevruz yaklaşırken borçlar ödenir ve küs olan insanlar barışırlar. Ankara, Türkiye’nin başkenti ise Türkiye de Türk Dünyasının başkentidir. Dünyanın hakları iki bölümdür. Türkiye’yi bölenler ve bölmeyenler. Çanakkale Savaşı Türk Dünyası’nın kaderini belirlemiştir. Bilimde, teknolojide ve içinde yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına cevap vermek hususunda gençlerimiz ve insanlarımızı donanımlı hale getirirsek o zaman savaşı kazanmış olacağız. Türk Dünyasını daha iyi anlayabilmemiz için şairlerimizin, siyasetçilerimizin ve insanlarımızın yaptıkları eserleri iyi incelememiz gerekiyor” dedi.
Salonu dolduranların ilgiyle takip ettiği panelde konuşan diğer panelistler de bir dönem dünyaya yön vermiş, nizam kurmuş bir millet olarak Türklerin yeniden söz sahibi olması gerektiği üzerinde durarak, yaşanmış olaylardan anekdotlar sundu.
Yaklaşık iki saat süren panelde ayrıca birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Paneli düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’nin çok önemli bir olaya imza attığını belirten panelistler, her yıl bu ve buna benzer etkinliklere katılmaya hazır olduklarını ifade ettiler.
0