Bünyan'daki bir evin kitabesi

"Bi-hakkı hâtem-i muhr-i nübüvvet"
0