"Kayseri'nin muhterem ahalisine teşekkür ederiz" Mustafa Kemal ATATÜRK

Anadolu'nun iktisadi hayatında sonsuz ve yüksek bir yeri olan Kayseri'nin Temsilciler Kurulu'na açtığı içtenlik dolu kardeşlik kucağı o kadar sıcak, o kadar gönül okşayıcı oldu ki, saygıdeğer Kayserililere açık bir teşekkür ve minnet diliyle seslenmeyi gerekli gördük.  Kadın, erkek, çocuk bütün ulus bireylerinin genel bir coşku ve kaynaşma ile gösterdiği sevgi ve içtenlik,
Temsilciler Kurulu'nu oluşturan bizlerin kişiliğinde, bütünüyle her kalbin birleşmiş ve herkesin anlaşmış ve kaynaşmış olduğunu göstermesi bakımından çok değerli ve yüce niteliktedir.  Kurul çevresinde, her yüzden ve her Türk'ten taşan sevgi ve içtenlik seli içinde, hayatını adamış olduğu çalışmaların ulusal amaçlara dayandığını görmekle mutlu; ülke bütünlüğünün tek amacı, ulusun ilk ve son kurtuluş çaresi olan bu birlikten umutlu oldu. Bu duygularla ulusal amaca, daha çok güçle ve dirençle yürümek için ulusun kesin karar ve inancına dayandığımızı sezinleyerek sevinç ve kıvanç duyduk.     

Anadolu'nun yürekten gelen coşkusuyla, yolculuğumuzun ilk durağında, Kayseri'de karşılaştık. Bu karşılaşmanın bıraktığı saygı ve bağlılık anısını ve bizi duygulandıran kardeşlik ve içtenlik gösterilerinin doğurduğu gönül borcunu ömrümüz oldukça koruyacağız.  Amacımıza sıkı bağlılığın yüreklerimizde uyandırdığı övünç duygularıyla yolculuğumuzu sürdürürken, arkamızda Anadolu'nun bütün yurtseverlik coşkusunu benliğinde toplamış zeki, güçlü, içtenlik dolu bir çalışma merkezi bulunduğunu düşünerek her zaman övünç duyacağız.  Bu övünç duygularını bize verdiğinden dolayı Kayseri'nin saygıdeğer halkına teşekkürlerimizi açık olarak sunar ve amaca yönelik çalışmalarda her zaman yürekten bağlı kalarak veda ederiz. 
21.12.1919 
Kayseri 
Anadolu ve Rumeli Müdafa- i 
Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi namına 
MUSTAFA KEMAL
0