Berceste Dergisi "Münâcaat" konulu şiir yarışması düzenledi.

Yarışma dolayısıyla Berceste Dergisinde yer alan açıklama şöyledir:
"Dergimiz 100. Sayısı Münasebetiyle
“MÜNÂCAAT” KONULU ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLEMİŞTİR.
1. ye 1000 TL.
2. ye 750 TL.
3.ye 500 TL.
3 kişiye de mansiyon olarak sürpriz ödüller verilecektir.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin başka yerde yayınlanmamış, 200 mısrayı
Geçmeyecek şekilde 1 adet kendi eserini 15 Haziran 2010 tarihine kadar
BERCESTE DERGİSİ Yenidoğan Mah. Matbaacılar Sitesi
3. Blok No: 37 Kocasinan / KAYSERİ adresine taahhüttlü olarak
Göndermeleri gerekmektedir.
YARIŞMA ŞARTLARI
1- Yarışmaya jüri üyeleri ve Berceste personeli haricinde herkes en fazla 1 münâcaatla katılabilir.
2- Yarışmaya katılacak eserler 6 nüsha olarak gönderilecektir.
3- Yarışmaya katılacak şiirlerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. (Rumuzun haricinde yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde yarışma dışı kalacaktır.)
4- Yarışmacı; kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte bir adet resmini ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp hazırlayacaktır. (Kimliğini içeren zarfın üzerine kesinlikle rumuzdan başka herhangi bir şey yazılmayacaktır.)
5- Şiirler l ,5 satır aralıklı bilgisayar çıktısı ve üzerinde rumuzu yazılı disketi veya cd ile birlikte biyografi ve kimlik bilgilerini içeren kapalı zarfla beraber büyük bir zarfa konularak, yukarıda belirtilen adrese gönderilecektir.
6- Yarışmacıların, yarışma şartlarına uymaları titizlikle takip edilecek, uymayanlar yarışma dışı bırakılacaktır.
7- Yarışmaya katılacak şiirlerin en geç 15 Haziran 2010 tarihine kadar elimizde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı dergimiz sorumlu değildir.
8- Sonuçlar Ağustos 2010 tarihli dergimizde açıklanacak, ödülleri 100. sayımız şerefine düzenlediğimiz bir gecede verilecektir.
9- Dereceye giren 5 şiir dergimizde bir özel sayıda yayınlanacaktır.
10- Yarışmaya gönderilen bütün şiirler bir kitap haline getirilebileceği için, yarışmacılar aynı zamanda şiirlerin telif hakkını da Berceste dergisine vermiş sayılırlar.
JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ, Prof. Dr. Cihan OKUYUCU, Prof. Dr. Mahmut KAPLAN
Prof. Dr. Atabey KILIÇ, Öğrt. Görevlisi Bekir OĞUZBAŞARAN ve Vedat Ali TOK"
0