29 Nisan -01 Mayıs 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta Dulkadirli Beyliği Sempozyumundayız

ULUSLARARASI DULKADIR BEYLİĞİ SEMPOZYUMU
(KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE) 
29 NİSAN – 1 MAYIS 2011
PROGRAM 
29 NİSAN 2011 CUMA - BİRİNCİ SALON
AÇILIŞ (9.30 -10.30)
Sinevizyon Gösterisi
Düzenleme Kurulu adına Doç. Dr. İlyas GÖKHAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Fatih KARAASLAN
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa POYRAZ
Kahramanmaraş Valisi Şükrü KOCATEPE


I.OTURUM (10.30 – 11.30)

Başkan: Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI – Doç. Dr. İbrahim SOLAK
10.30-10.45  Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI                  Dulkadir Beyliği Mimarisine Bakış
10.45-11.00  Prof. Dr. Refet YİNANÇ                            Yavuz Sultan Selim’in Kemah ve Zulkadiriye
Fetihnâmesine Oğlu Süleyman’ın cevabı
11.00-11.15  Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE                En Eski Tapu Tahrir Defterine Göre XVI. Asırda Dulkadirli Türkmenleri
11-15-11.30  Prof. Dr. Mesut ELİBÜYÜK                    Dulkadir Beyliği’nin Sınırları
11.30-11.45  Tartışma
11.45-14.00  Öğle Arası
II.OTURUM (14.00 – 15-15)

Başkan: Prof. Dr. Ali AKTAN – Doç. Dr. M. Sıtkı BİLGİN
14.00-14.15  Prof. Dr. Tuncer BAYKARA                    Bir Türk Şehri Olarak Maraş
14.15-14.30  Prof. Dr. Ali. Rafet ÖZKAN                     Yozgat Dulkadirlileri ve İzleri
14.30-14.45  Yrd. Doç. Dr. A. Mesut AĞIR                                 Memluk Sultanı El Melik Ez - Zâhir Sultan Çakmak Döneminde Memlük - Dulkadir Münasebetleri (1438-1453)
14.45-15.00  Hakan Türker DULKADİROĞLU         Kayseri’de Dulkadiroğlu Hanedanı Mensupları
15.00-15.15  Tartışma
15-15-15.30  Çay
III.OTURUM (15.30-17.00)
Başkan: Prof. Dr. Yılmaz KURT – Doç. Dr. F.Yahya AYAZ
15.30-15.45  Doç. Dr. Doğan YÖRÜK                                          Karaman ve Dulkadir Beylikleri Bakiyelerinin Osmanlı İlhak Sürecine Verdikleri Tepkiler
15.45-16.00  Doç. Dr. İbrahim SOLAK                         Dulkadirli Ülkesinde Osmanlı Hakimiyetinin Tesisi
16.00-16.15  Yrd. Doç. Dr. Qiyas ŞÜKÜROV              Şah İsmail ve Dulkadiroğulları
16.15-16.30  Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL                  Dulkadir Beyliği’nin Karamanoğulları İle Münasebetleri
16.30-16.45  Mehmet ÇAYIRDAĞ                               Fatih Döneminde Kayseri’de Osmanlı-Dulkadırlı Sınırı
16.45-17.00  Tartışma

30 NİSAN 2011 CUMARTESİ - BİRİNCİ SALON

IV.OTURUM (09.00 – 10.15)
Başkan: Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN – Doç. Dr. Memet YETİŞGİN
09.00-09.15  Prof. Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN     15. yy’ın İlk Yarısında Memluk-Dulkadiroğulları Münasebetleri
09.15-09.30  Doç. Dr. İlyas GÖKHAN                            Dulkadir Beyliği Hanedanı Mensupları İle Komşu
Devlet ve Beylik Hanedan Mensupları Arasında Yapılan Siyasi Evlilikler
09.30-09.45  Yrd. Doç. Dr. M.Emin ŞEN                      Alaüddevle Bey’in Kızı Benli Hatun ve Efsanesi
09.45-10.00  Dr. Muhtar MOHAMET                           Suriye Türkmenleri
10.00-10.15  Tartışma
10.15-10.30  Çay
V.OTURUM (10.30 – 11.45)
Başkan: Prof. Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN – Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
10.30-10.45  Prof. Dr. Ahmet EYİCİL                          Turna Dağı Savaşı ve Dulkadir Beyliği’nin Sonu
10.45-11.00  Prof. Dr. Refet YİNANÇ                          Ali Paşa’nın Alaüddevle Bey’e Taziye Mektubu
11.00-11.15  Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN          Harput’ta Dulkadirli Hakimiyeti
11.15-11.30  Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ      Dulkadir Beyliğinin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi
11-30-11.45  Yrd. Doç. Dr. Funda DEMİRTAŞ           Osmanlıya Sığınan İki Dulkadir Şehzadesi/Beyi Şehsüvar Bey ve Oğlu Ali Bey
11.45-12.00  Dr. İsmail ALTINÖZ                                 XVI. Asır Dulkadir Eyaletinde İskan ve Yerleşme
12.00-12.15  Tartışma
12.15-13.30  Öğle Arası
VI.OTURUM (13.30 – 14.45)

Başkan: Prof. Dr. Refet YİNANÇ – Doç. Dr. Bilgehan PAMUK
13.30-13.45  Prof. Dr. Yılmaz KURT                            Kars-ı Maraş Sancağında Mülkler ve Vakıflar
13.45-14.00  Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN              Yavuz Sultan Selim’in Oğlu Şehzade Süleyman ve Tatar Hanı’na Gönderdiği Dulkadir Fetihnâmesi
14.00-14.15  Yrd. Doç. Dr. Namiq MUSALI                Anonim Bir Safevi Müellifinin Gözüyle Dulkadir Beyliğinin Son 20 Yıllık Tarihine Bakış
14.15-14.30  Yrd. Doç. Dr Cahit KÜLEKÇİ                                Dulkadir Coğrafyasında Ermeni İskanı, Sosyo-Kültürel Münasebetler
14.30-14.45  Tartışma
14.45-15.00  Çay
VII.OTURUM (15.00 – 16.15)

Başkan: Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI – Yrd. Doç. Dr. Qiyas ŞÜKÜROV
15.00-15.15  Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ                  Maraş’ta Dulkadiroğulları Dönemi Tekke ve Zaviyeler
15-15-15.30  Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN                   Kayseri’deki Dulkadir Beyliği Dönemi Eserleri
15.30-15.45  Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN                   Maraş Kitabeleri
15.45-16.00  Dr. Nuran SAY                                           Dulkadiroğulları Bekdik Boyu Dokumaları ve Bir Örnek
16.00-16.15  Tartışma
16.15-16.30  Çay

29 NİSAN 2011 CUMA - İKİNCİ SALON

I.OTURUM (14.00 – 15-15)

Başkan: Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ – Dr. Muhtar MOHAMET
14.00-14.15  Prof. Dr. Mustafa KESKİN                                     Anadolu’nun Birden Fazla Devlete Tahammülü Olabilir mi?
14.15-14.30  Doç. Dr. F.Yahya AYAZ                          Memlük Kaynaklarına Göre Şahsuvar Bey Meselesi
14.30-14.45  Yrd. Doç. Dr. Remziye OKKAR              Anadoluda Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması ve Dulkadiroğlu Beyliği
14.45-15.00  Ziver HÜSEYİNOAV                                Dulkadirlerin İran’a Göçleri ve Safevilerle İrtibatları
15.00-15.15  Tartışma
15.15-15.30  Çay
II.OTURUM (15.30-16.45)
Başkan: Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK – Doç. Dr. H. Mustafa PAKSOY
15.30-15.45  Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK                                   Dulkadirli Cemaatlerinin Hasılatına Ait Bir Tahrir Defteri Üzerine
15.45-16.00  Doç. Dr. M. Sıtkı BİLGİN                          Arşiv Belgeleri Işığında 19. Yüzyılın İkinci Yarısında
Okt. Erhan ALPASLAN                             Maraş’ta Bulunan Vakıflar Üzerine Genel Bir Değerlendirme
16.00-16.15  Yrd. Doç. Dr. Ramazan HURÇ               Dulkadirlilerin Göksun ve Çevresindeki Faaliyetleri
16.15-16.30  Uzm. Cemile HALİLOVİÇ                        Dulkadiroğulları Eserlerine Dair Osmanlı Dönemi
Uzm. Pakize YILDIZ                                 Kaynaklarından Maraş Kazası Hurufat Defterleri
16.30-16.45  Tartışma

30 NİSAN 2011 CUMARTESİ - İKİNCİ SALON

III.OTURUM (09.00 – 10.15)
Başkan: Prof. Dr. Mustafa KESKİN – Yrd. Doç. Dr. A. Mesut AĞIR
09.00-09.15  Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR                               Dulkadirli Bir Alim: Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç ve Dulkadiroğullarına Dair Çalışmaları
09.15-09.30  Doç. Dr. İlyas GÖKHAN                            Maraş Beylerbeyi Zulkadirzade Ömer Paşa (1780-
Doç. Dr. Orhan DOĞAN                            1796)
Okt. Erhan ALPASLAN
09.30-09.45  Dr. Nurgül  SUCU                                      Dulkadir Beyliği Mensubu Osmanlı Hanım Sultanları
09.45-10.00  Dr. Ali SAYAR                                           Dulkadiroğlu Soy Ağacına Katkılar
10.00-10.15  Tartışma
10.15-10.30  Çay
IV.OTURUM (10.30 – 11.45)
Başkan: Prof. Dr. Mesut ELİBÜYÜK – Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN
10.30-10.45  Prof. Dr. Tuncer BAYKARA                     Dulkadir Beyi Şahsuvaroğlu Ali Bey ve Sancaklı
Uzm. Dr. Metin ÖZER                                Yörükleri
10.45-11.00  Öğr. Gör. Mine AKBEN                                           Dulkadirli Döneminde Maraş’taki Sosyal Vakıfların Halk Sağlığına Etkisi
11.00-11.15  Okt. Ali KOÇ                                                              Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti İlişkilerine Sanatsal Açıdan Bir Yaklaşım: Hattat Hayreddin Maraşî
11.15-11.30  Uzm. Serdar YAKAR                                Dulkadirliyi Oluşturan Türkmen Boyları ve Ceritler
11.30-11.45  Tartışma
11.45-13.30  Öğle Arası
V.OTURUM (13.30 – 14.45)
Başkan: Prof. Dr. Said ÖZTÜRK – Dr. İsmail ALTINÖZ
13.30-13.45  Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ                     Dulkadirli Türkmenleri ve Safeviyye Tarikatı
13.45-14.00  Doç. Dr. H.Mustafa PAKSOY                   Dulkadiroğlu Beyliğinden Gelenlerin İktisadi ve
Yrd. Doç. Dr. Sadettin PAKSOY               Ticari Hayatları: Andırın İlçesinde Yaşayanlar
14.00-14.15  Yrd. Doç. Dr. Nedime ŞANLI                    Dulkadiroğullarının Sahip Olduğu Kültürel Özellikler
Uzm. Hülya YALÇINKAYA                   ve Maraş İline Katkısı
Uzm. Sevinç AKSAY ALBUZ
Uzm. Filiz METE
14.15-14.30  Arş. Gör. Yaşar ARSLANYÜREK          Dulkadir Beyliği’nin Kuruluşu ve Zeyneddin Karaca Bey
14.30-14.45  Tartışma
14.45-15.00  Çay
VI.OTURUM (15.00 – 16.30)
Başkan: Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ – Yrd. Doç. Dr. Remziye OKKAR
15.00-15.15  Prof. Dr. Mehmet ATALAY                                    Dulkadiroğulları Soyundan Gelen Ünlü Şair Nefî’nin Farsça Şiirlerine Dair
15.15-15.30  Yrd. Doç. Dr. M.Fetih YANARDAĞ       Dulkadir Beyliği Coğrafyasının Şevket Bulut’un Hikayelerinde Yansıması
15.30-15.45  Öğr. Gör. Mesut AKBEN                          Dulkadirlide Bir Tarikat Şeyhi Şeyh İbrahim Gülşenî
15.45-16.00  Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM         Elbistan Ağzı
Arş. Gör. Esra KİRİK
16.00-16.15  Arşt. Mehmet ERKOÇ                              XIX. Yüzyılda Bir Dulkadiroğlu Şairi; Aşık Serdai
16.15-16.30  Tartışma

29 NİSAN 2011 CUMA - ÜÇÜNCÜ SALON

I.OTURUM (14.00 – 15-15)

Başkan: Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE – Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ
14.00-14.15  Doç. Dr. Memet YETİŞGİN                    Besni’nin Coğrafyası ve Tarihi Gelişmesi
14.15-14.30  Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAYA                Dulkadirli Beyliği Zamanında Sivas Bölgesi
14.30-14.45  Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ               Kırşehir de Bulunan Dulkadirli Köyleri Hakkında Bilgiler
14.45-15.00  Dr. İbrahim Etem ÇAKIR                        Ayntab Şehrinde Dulkadir İzleri
15.00-15.15  Tartışma
15.15-15.30  Çay
II.OTURUM (15.30-16.45)
Başkan: Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR –  Doç. Dr. Doğan YÖRÜK
15.30-15.45  Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI                       Kayseri ve Çevresinde Dulkadirli İzleri
15.45-16.00  Doç. Dr. Bilgehan PAMUK                      Dulkadir Beyliği Zamanında Ayıntab
16.00-16.15  Ahmet DULKADİROĞLU                                      Kırşehir ve Yöresinin Tarihinde Dulkadiroğulları Beyliği Dönemi
16.15-16.30  Mehmet DULKADİR                                               Malatya’daki Dulkadiroğulları ve Dulkadiroğulları Kültürel Gayretleri
16.30-16.45  Tartışma

30 NİSAN 2011 CUMARTESİ - ÜÇÜNCÜ SALON

III.OTURUM (09.00 – 10.15)
Başkan: Prof. Dr. Tuncer BAYKARA – Mehmet ÇAYIRDAĞ
09.00-09.15  Yrd. Doç. Dr. M.Suat BAL                       Dulkadirli Beyliği Mimari Eserlerinin Yerel Tarih Eğitiminde Kullanılması
09.15-09.30  Arş. Gör. Zeynep GÜNGÖRMEZ           Şehsuvaroğlu Ali Bey ve Faaliyetleri
09.30-09.45  Ok. Uğur KURTARAN                                             Dulkadir Beylerinden Nasreddin Mehmed Bey Dönemi (1399-1442)
09.45-10.00  Uzm. Kemalettin KOÇ                                             Dulkadir Beyliği Dönemi Tarihi Mimari Yapılar Işığında Maraş’ın Yerleşimi
10.00-10.15  Tartışma
10.15-10.30  Çay
IV.OTURUM (10.30 – 11.45)
Başkan: Prof. Dr. Remzi KILIÇ – Yrd. Doç. Funda DEMİRTAŞ
10.30-10.45  Arş. Gör. Sungur DOĞANÇAY                Dulkadir Türkmenlerinin Güneydoğu Anadoludaki Faaliyetleri
10.45-11.00  S. Burhanettin AKBAŞ                                            Dulkadirli Devletinde Zamantı Bölgesinin Önemi
11.00-11.15  Selçuk DULKADİROĞLU                                      Dulkadiroğullarının Kırşehir’deki Tarihi Şaheseri: Dulkadirli Çok Katlı Yer altı Şehirleri
11.15-11.30  Engin GÜNGÖRMEZ                               Dulkadir Beyliği Döneminde Elbistan
11.30-11.45  Tartışma
11.45-13.30  Öğle Arası
V.OTURUM (13.30 – 14.45)
Başkan: Prof. Dr. Ahmet EYİCİL – Yrd. Doç. M.Suat BAL
13.30-13.45  Prof. Dr. Remzi KILIÇ                                             XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Dulkadiroğulları Devleti Üzerinde Osmanlı-Memluklu Rekabeti
13.45-14.00  Arş. Gör. Sevim CEYLAN                        Dulkadirli Beyliği Döneminde Maraş Vakıfları
14.00-14.15  Arş. Uzm. Ali SARIKAYA                        Şükrü Bitlisi Selimnâmesinde Osmanlı-Dulkadir Arasında Göksun Savaşı
14.15-14.30  Muhammed DULKADİROĞLU             Osmanlı Devletinde İki Dulkadirli Şehzadesi: Dulkadiroğlu
Hakan Türker DULKADİROĞLU          Mehmed Han Paşa Dulkadiroğlu Ali Mirza Paşa
14.30-14.45  Tartışma
KAPANIŞ OTURUMU BİRİNCİ SALON (16.30-17.30)

Değerlendirme:
Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI
Prof. Dr. Refet YİNANÇ
Prof. Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN
Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI
Prof. Dr. Mustafa KESKİN
Prof. Dr. Said ÖZTÜRK
Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet KABAKÇI
17.30 Düzenleme Kuruluna Plaket Takdimi
0