Gesi Bölgesi Kuşlukları

Özellikle Gesi ve çevresinde sıkça görülen ve  halk arasında kuşluk, güvercinlik diye tabir edilen kuş evleridir. Gesi'de ağırlıklı olarak Efkere ve Kayabağ köyleri arasında yoğunlukla göze çarpmaktadır. Tam olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmekte fakat Roma i döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Kuşluklar genel olarak 2 bölümden oluşur ; baca kıskı ve yuva kısmı. Baca kısmı kuşluğun dışarıdan görünen baca şeklinde taşlarla örülü ve yüksekliği yaklaşık 2 metreyi bulan kısmıdır. Yuva kısmı ise derinliği yaklaşık 2 metre. iş genişliği ise 4-5 metredir.
Bu kuşluklar gerek kuşların gübresinden faydalanmak gerekse de etinden faydalanmak için yapılmıştır. Günümüz şartları değişmesi ile birlikte bugün yıkılmaya yüz tutmuş ve bakımsız haldedir.
0