HARAMZADE 2

Haramzade, yakın Türk Tarihine merak salmış. Özellikle bizim Milli Mücadelemizi öyle güzel anlatıyor ki şaşar kalırsınız. İçerisinde ne Atatürk var, ne Kuva-yı Milliye var, ne Türk Ordusu, ne de Türk Milleti var. Eee nasıl olmuş da bu vatan kurtulmuş dersiniz? Kulaklarınıza inanamazsınız.
Meğerse bizim Milli Mücadelemizi Teşkilat-ı Mahsusa (Osmanlı İstihbarat Servisi) yapmış. Bu teşkilatın binlerce açık ya da gizli elemanı varmış. Bunlar İstanbul’a ve yurdun dört bir tarafına dağılmışlar. Allah için, din için savaşan bu insanlar büyük halk hareketini örgütlemişler. Hatta İngilizler dahi, Teşkilat- ı Mahsusa’dan öyle korkmuşlar öyle korkmuşlar mı, İstanbul’u bile savaşmadan boşaltmak zorunda kalmışlar.


Gördüğünüz gibi böyle bir milli mücadele hikayesi uydurmuşlar ama bunun en ufak bir belgesi yok, kaynağı yok, aslı astarı yok. Niye böyle bir şeye gerek duyulur ki… Çünkü, Atatürk etkisini azaltmak ve Atatürk’ü bir Milli Mücadele kahramanı olmaktan çıkarmak istiyorlar. Türk Milleti’nin Atatürk’e verdiği değer onları rahatsız ediyor ve hesaplar bozuluyor. O yüzden bu aslı astarı olmayan hikayeler işkembeden uyduruluyor. Kime anlatılıyor bu hezeyanlar dersiniz? Hedef gençler… Genç beyinlerin kafasını Haramzadeler, bu tür yalanlarla dolduruyorlar.

Türk Ordusu ortada hiç yok. Çünkü, Milli Mücadeleyi Teşkilat-ı Mahsusa yapmış ya… Sakarya yok, Dumlupınar yok, İnönü yok, Büyük Taarruz yok, yok da yok. Yani deniyor ki, arkadaş sen hâlâ en güvendiğim kurum diye Türk Ordusunun adını veriyorsun ya bak, bütün bunları yapan Osmanlı’nın gizli servisidir. Yahu aklınızı peynir ekmekle mi yediniz, buna kim inanır diyeceksiniz değil mi? Öyleyse açın interneti de Haramazade’nin yetiştirdiği nice adamın Milli Mücadeleyi yok saydıklarını gözlerinizle görün. Atatürk yok, İsmet Paşa yok, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Refet Paşa, Ali İzzet Paşa… Kimsenin ismi yok. Varsa yoksa Allah uğruna savaşan Teşkilat-ı Mahsusa’nın adamları anlatılıyor ve bunlar İngiliz’in, Fransız’ın, İtalya’nın gözünü öyle korkutmuşlar ki bir bir Anadolu’dan ve İstanbul’dan kaçıvermiş hepsi de. Bir kez daha söylüyorum ki bütün bunlarla beyinleri yıkanan gençler var. Sayfalarca bu görüşleri savunup cihat yapar gibi tarih anlatıyorlar.

Haramzade’nin bu yaptıklarına göz yumulamaz, artık kafanızı kuma gömmeyi bırakın. Bu kadar korkak olmayı ve gerçekleri bir bir haykırmamayı büyük onursuzluk kabul ediyorum. Üç kuruş menfaat bekleyenler ve bugün suskun kalanlar da aynı vebalin sorumluları olacaklardır.

Bu gençlerin anne babaları yok mu, bu gençlerin dayısı, halası, hısım akrabası yok mu? Bu gençlerin öğretmenleri yok mu? Bu gençlere gerçekleri olduğu gibi anlatacak bir toplum yok mu? Yaptıklarına yanlış diyecek bir Allah’ın kulu yok mu? Çarpıtılan ve hezeyanlarla doldurulan şey bizim tarihimiz. Hem de yakın tarihimiz. Onlar gençlerin beyinlerini yıkamaya devam etsinler, siz Atatürk’ü ve Milli Mücadeleyi anlatmayın, susun bir köşede bekleyin. Olacak iş değil.

Bugün belli yaştaki birçok insan bilir, Kuva-yı Milliyeyi, Atatürk’ün ve Türk Ordusunun örgütlediğini. En azından bizim bölgemizde adları unutulmayan Doğan Bey’i, Tufan Bey’i kim unutabilir. Ermeni Katliamını durdurmak için halkı örgütleyenler Türk subaylarıdır. Sivil olarak intikal ettikleri yörelerde direnişin merkezinde onlar vardır. Top mermilerini ve makineli tüfekleri kullananlar sivil giyimli Türk askerleridir. Atatürk’le ve Ankara’yla sürekli irtibat halindedirler ve direktifleri doğrudan TBMM’den ve Atatürk’ten alırlar. Siz hiç Atatürk’ün eşsiz eseri Nutuk’u ya da Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri isimli kitapları ya da Milli Mücadele dönemi yazışmalarını içeren kaynakları okumadınız mı?

Atatürk, milis kuvvetlerden düzenli orduya geçişi esas alarak Türk Milli Mücadelesini silah arkadaşları ile birlikte planlayan kişidir. Size Kurtuluş Savaşında savaşmış askerlerimizin hatıralarını getiririm dizi dizi. Cephede savaşan bütün komutanların isimlerini teker teker sayıyor askerler.

Siz kimi kandırıyorsunuz? Ey Haramzade, niye böyle alçakla niyetlerle bu zamanda ortaya çıktın? Senin derdin nedir? Bu gençleri böyle, yoldan çıkarmakla neyi amaçlıyorsun? Türk Milletli, senin bu yaptığın ihaneti unutur mu?

Haramzade, bir de Hilafet müessesine kafayı takmış. İslam Birliğinin sembolü hilafet müessesini kaldırmanın ne kadar büyük yanlış olduğunu anlatıyor. Ey insafsız, halifelik böyle bir birliği temsil ediyorsa, biz binlerce gencimizi Arap Çöllerinde niye kaybettik? Halifenin ordusu İngiliz’le, İtalyan’la, Fransız’la savaşacak ama güya halifeye bağlı insanlar, o ordunun ikmal yollarını kesecek, yaptığı çete savaşları ile birçok Müslüman Türk evladını şehit edecek? Siz ne konuşuyorsunuz, ne anlatıyorsunuz? Sizin tahrif etmediğiniz yer kalmadı. Allah’tan korkmuyorsunuz, kuldan utanmıyorsunuz.

İngilizler halifeye fetva yazdırıyor ve halife de Anadolu’daki bütün komutanları ve cephede savaşan bütün askerlerimizi şaki (eşkıya) ilan edip katlinin vacip olduğunu söyleyebiliyor. Bu nasıl bir müessese ki bir gayrimüslim ülkenin telkini ile bunca vatan evladının katline uygundur diyebiliyor. İşte bunları görmeden halifelik merciinin ne olduğunu anlayamazsınız. Anadolu’nun gerçek uleması ise halifenin karşısına dikilmiştir ve verilen fetvaların hiçbirini kabul etmeyip“Esaret altındaki fetva emininin fetvası geçerli değildir.” diyerek Anadolu’yu aydınlatmak (irşat) için şehirleri, köyleri, kasabaları dolaşmışlardır.

Her meseleyi kulaktan dolma bilgilerle ve kasıtlı olarak ortaya koyan Haramzade’nin durumunu size izah edeceğim. Daha anlatacağım mevzuu çoktur. O, artık diz boyunu çoktan aşan cehaletine aldırmadan böyle fütursuzca saldırmaya devam ettikçe cevaplarını her türlü ortamda bulacaktır. Lakin bütün bu gerçekleri benden çok daha iyi ve ayrıntılı bildikleri halde köşelerinde mışıl mışıl uyuyanları ise asla affetmeyeceğim. Böyle bilim adamlığı, böyle vatanseverliği asla kabul etmiyorum.
0