AVŞARLAR KÜRT AŞİRETİYMİŞ (!) / S.Burhanettin AKBAŞ

Posta Gazetesi ne etti etti, turnayı gözünden vurdu. 10 Ağustos 2009 sayısında Oğuz Türklerinin Avşar Boyunu Kürt Aşireti yapıverdi. Artık gelsin reytingler… Avşarlar, büyük bir Türk boyudur dese kim okur bu haberi ki… Ters bir şey söyleyecek ki dikkatleri çekebilsin.
Hani köpek adamı ısırınca bu habere kimse aldırmazmış ama adam köpeği ısırdı dersen herkes bu haberle meşgul olurmuş ya…  Bizim basın son yıllarda böyle… Aykırı haberlerle, aykırı yazılarla üç beş tane daha gazete satmanın derdindeler. Ama nedense gazete satışları da pek artmıyor. Ama onlar ısrarla sansasyonel haberciliği, bulvar gazeteciliğini sürdürüyorlar.

Bir kısım dostlarımız, onca profesörün, onca araştırmacının kitaplarını ve makalelerini ortaya koymuşlar. Avşarlarla ilgili filmler, etnografik malzemeler, ağıtlar, türküler ne varsa ortaya koymuşlar ve ciddi bir tepki gösteriyorlar. Çok haklılar ama adamların amacı da zaten budur. Birileri tepki göstermeli… Gösteriyorlar mı adam masasının başında gevrek gevrek gülmeye başlıyor. Gazetenin bedava reklamını yaptık, yaptırdık. Onlara göre bu tepkiler,  ki dozajı ne olursa olsun, onlara yarar sağlamaktadır.
Türkiye’de nasıl olmuşsa olmuş, bir de gazetelerde köşe yazarlığı hastalığı çıkmış, buna alışılmış. Allah’ın her günü adam yazı yazmak zorunda… Bu durumdaki adam günlük olaylarla ilgili pek fazla araştırma istemeyen yazılar yazıyor. Bizim gazetelerde ciddi araştırmalar isteyen makale türü yazılar pek azdır. Hele hele ilmi yazıları okuyan pek az insan vardır. O yüzden meydan boştur. Allah’ın her günü çala kalem bir şeyler yazan insanlar, maalesef bu toplumu yönlendirmektedir.

“Avşarlar Kürt Aşiretidir.” İfadesinde o kadar çok yanlış var ki sadece bu cümleyi düzeltmek bile oldukça zaman alır ama yaptığı tahribatı düzeltmeye kafi gelmez. Avşarlar gibi çok büyük bir Oğuz boyu için “aşiret” kelimesini kullanmak mümkün değildir. Avşarlarla ilgili oldukça çok aşiret, oymak ve oba vardır ki onları tek bir aşiret sözünün içine almak söz konusu olamaz.

Avşarlar, Türk boyları içinde Kayı gibi, Kınık gibi önde gelen boylardandır ve Türkiye’nin her bölgesinde Avşarlar olduğu gibi Türkiye sınırlarının dışında da (İran, Azerbaycan, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Irak) Avşar topluluklarına rastlanmaktadır.

Ayrıca “en ünlü Avşar” denilerek Hülya Avşar’ın gösterilmesi de yine popülizmden başka bir şey değildir. Büyük Selçuklu Devletinin içinde gördüğümüz, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları beyliklerini kuran bir boy içinden kimse bulunamamış da bu hatun kişi mi en ünlü Avşar seçilmiş? Bana göre Avşar boyunun iki ölümsüz ismi: Nadir Şah ve Dadaloğlu’dur. Safevi Devletini kuran yedi büyük boydan biri olan Avşarların, İran ve Azerbaycan tarihlerinde de önemli yer aldıkları görülüyor.

Avşarlar, Türkiye’de önemli bir nüfusa sahiptir. Avşar olduğunu bilenler var, bilmeyenler var. Çünkü, genellikle boy adını hatırlayan Avşarlar, son 200-300 yıl içinde Anadolu’ya göçmüş ve yerleşik hayata en son geçmiş olanlardır. Onlardan önce Anadolu’ya gelenler, diğer boylar gibi kendilerine “Türk, Türkmen, Yörük” gibi isimler vermişlerdir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki Türkiye’de yer adları incelendiğinde Kayı boyundan sonra en çok Avşar yer adına rastlanmaktadır. Ayrıca Osmanlı tahrir defterlerinde de aynı durum söz konusudur. Osmanlıyı kuran boy olarak Kayıların Anadolu’da en çok iz bırakan boy olması normaldir. Avşarlar da Kayı boyundan sonra Anadolu’ya yerleşen en büyük ikinci topluluk oldukları yolunda ciddi ipuçları bırakmışlardır.

Bugün Avşar boyunun en kalabalık olduğu illerin başında Kayseri gelir. Avşarlara Kürt dediğiniz zaman Kayseri’ye de Kürt şehri demiş gibi olursunuz ki bu densizliğin sınırı yoktur.

Lakin okuduğum kadarıyla o yazıda bazı doğrular da dile getirilmiş. Onlardan biri şudur: Türkmen oymaklarının bir kısmının Kürtleştiği gerçeğidir. Birçok Oğuz / Türkmen boyu maalesef zamanla ana dillerini kaybedip Farsça (Kürtçe) konuşmaya başladıkları için Türk Kimliğini de kaybetmişlerdir. Özellikle Oğuzların Beydili (Badıllı), Salur, Bayat ve Avşar boyuna mensup bir kısım aşiretlerin ve oymakların Kürtleştiklerini biz biliyoruz. Zaman zaman Ağrı’dan Badıllı (Beydili) aşireti mensupları ile, Urfa’dan Karakeçili aşireti mensupları ile görüşmelerimiz, yazışmalarımız oluyor. Şükürler olsun ki yeni nesil okuyor ve araştırıyor. Bu aşiretlere mensup gençler, Türk olduklarını, Türkmen olduklarını öğrenmişler. Hatta Patnos’tan telefon açan bir genç “abi, aşiretin defterinde adın da telefonun da yazılı” diye haber göndermişti. Çünkü, kursak kavurgasını ister. Umudumuz, bütün Türkmen oymaklarına ulaşmak ve birbirinden ayrı düşen Türkmenleri bir arada tutabilmektir. Kayseri’den Van’a göçmüş Celali aşiretinden insanlarla da tanıştım. Ailemizin bir kolunu teşkil eden Veziroğullarından bir kısım insanların Muş’tan kalkıp Kayseri’ye kadar geldiklerine şahit oldum. O yüzden Avşarların içindeki bazı aşiretlerin de Kürtleşmesi tezi zaten bilinen bir durumdur. Ama bu Avşarların Kürt olduğu ile ilgili değil, Kürtlerin büyük bölümünün Türk olduğu gerçeği ile ilgilidir. 
0