ATATÜRK’Ü GÖRMEK İSTİYORSANIZ AYNAYA BAKIN!

Atatürk bir okula gitmişti.her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardı. hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk;bir kenara çekilmiş,ilgisiz gibi duruyordu bu durum Atatürk ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı:
- Çocuğum,neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın? dedi.
Çocuk:
- Bir şeyim yok efendim dedi.Arkasını döndü, gözlerinden akan yaşları gizlice sildi.
Atatürk:
- Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben çok üzülüyorum dedi.
Küçük çocuk,o vakit yaşlı gözlerini Atatürk e çevirdi:
- Atam,seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin,gördük,sevindik. Ama artık sıramızı savdık.Bir daha seni ne zaman göreceğiz? Ona ağlıyorum.
Atatürk oradaki çocuklara baktı:
- Beni ne zaman görmek isterseniz,aynaya bakın.Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız.Bende sizin dedi


4 BİN MEHMETÇİKLE ROMA’YA GİRERİM
"Mussoloni bütün dünyaya meydan okuyordu. Rodos adasına 40 bin asker yığmış. İzmir i istiyor bizden. İtalyan sefiri Povli Atatürk ün yanına geldi. Atatürk gece adamıydı. Ben onunla sabaha kadar beraberdim. Bana Sor bakalım niye geldi? dedi. O da Eğer 4 ay içinde İzmir i bize vermezsen, zorla alacağız diye cevap verdi. Atatürk, Ben yarın cevap vereceğim dedi. Ben İtalyan sefirine, Yarın sabah 9 da gel. Atatürk cevabını o zaman verecek dedim. Ayakkabısını giydiren ben, çorabını giydiren ben. Yemeğini yapan ben. İtalyan sefiri ertesi gün sabah 9 u çeyrek geçe geldi. Atatürk işaret parmağını kaldırarak İtalyan sefirine söyle o koca herife, o 40 bin askerle İzmir i alamaz ama ben 4 bin Mehmetçikle Roma ya girerim.ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET’LE İLGİLİ İBRET DOLU SÖZLERİTemeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk’ün S.D. III, S. 80)• Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)• Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla sanmayınız! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ (1982 ANAYASASI)

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri anayasalarımızda yer almıştır. 1982 Anayasası’nda belirtildiği şekilde Cumhuriyetimizin temel nitelikleri şöyle sıralanmaktadır:

1) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

2) Millî birlik ve beraberlik,

3) İnsan haklarına bağlılık,

4) Millî devlet olmak, Türk milliyetçiliğine bağlı olmak,

5) Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık,

6) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, resmi dilin Türkçe olması ve başkentin Ankara olması,

7) Lâiklik,

8) Demokratik sosyal hukuk devleti,

9) Kuvvetler ayrımı.***

86 yıldır büyük bir keyifle Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz, duygulanıyoruz. Bize bu bayramı bırakıp gidenlerden Allah razı Olsun...  Asrın dehası olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşaması dileğiyle... 
0