Kayıtlar

Cesaret biter, esaret başlar

Şairlerin diliyle Erciyes