Hazal Bengühan AKBAŞ'ın "Bünyan Kasabası" kitabı üzerine

Kayseri Enstitüsü Derneği ve Laçin Yayınları yine çok önemli bir esere imza attılar. Hazal Bengühan Akbaş'ın hazırladığı "Bünyan Kasabası" adlı kitaba... Bir gün Faruk Yaman Beylerde misafir olarak bulunuyorduk. Orada önemli bir esere Faruk Yaman Beyin sahip olduğunu gördük. Bünyan ilçesi için çok önemli bir makale olan Prof.Dr. Reşat İzbırak’ın “Bünyan çevresinde Jeomorfoloji gözlemleri ve Bünyan Kasabası” isimli araştırması 2 Haziran 1949 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştı. Bu yayının orijinali Faruk Yaman Beyefendinin kütüphanesinde bulunmaktadır.  Kayseri Enstitü Derneğinin Yöneticilerinden olan ve birbirinden değerli eserlerin basımına vesile olan Faruk Yaman Beyefendi, bu makalenin Kayseri’ye ve Bünyan’a bir hizmet olarak yeniden kazandırılabileceğini söyledi. Sonra da ekledi:
-Bu görev Hazal kızımıza düşer.
Faruk Bey, gerçekten de gençlerin hayatında nasıl etkin bir rol üstlenebileceğini çok iyi biliyor. Hazal'a yüklediği bu görev, Hazal'ın hayatında belki de ilk kez, şiddetli bir kıvılcıma sebep oldu. Makaleyi kısa sürede temize çektiği gibi, yine ilk defa benim Bünyan'la ilgili çalışmalarıma ciddi bir şekilde eğildi.
Durum böyle olunca kitap iki bölümden oluştu. Birinci bölümde Bünyan İlçesi ile ilgili genel bilgiler yer aldı. İkinci bölümde ise Prof.İzbırak'ın makalesinin tamamına yer verildi. Bu haliyle araştırmacılar için kaynak bir eser durumuna geldi. 1949 yılında yayınlanmış bu makalenin aslını birçok kişinin rahatça bulabileceği kaynak bir eser oldu. 
Bilimsel yaklaşımı ile, dipnot ve kaynakça kullanımını esas almış bu çalışmanın bir gencin hayatında çok önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Eğer biz gençleri bu mantık üzerine yetiştirirsek çok doğru adımlar atmış olduğumuzu görürüz. Bu noktada Kayseri Enstitüsü Derneğini ve Faruk Yaman Beyefendiyi ne kadar tebrik etsem azdır. Bu büyük bir yürekliliktir ve çok önemli bir adımdır.
Hazal Bengühan'a gelince, onun bu kulvarda koşması gerekir. Önünde açılan yolu iyi takip etmesi ve  bu tür bilimsel çalışmalar yürütmenin zorluğunu yaşamış olması ve buradan hareketle yeni çalışmalarla devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bizler her zaman ona yardımcıyız ve elimizden geleni yapacağız. Lakin, öncelikle bu kitapta gösterdiği gibi heves sahibi olmak, bütün bunları yapabilecek gücü kendinde bulmak gerekir. Umarım, bu heves ve arzu daimi olur ve arkası gelir.
S.Burhanettin AKBAŞ

 
0