ERCİYES ÇOCUĞU VE BOZ AHMEDİN OSMAN

“Erciyes Çocuğu” adıyla ün salan ve bugün seksen yaşına ulaşan (Allah uzun ömür versin) şair ağabeyimiz Kemal Ahmet Şen bir sohbetimizde Boz Ahmet’in Osman namıyla bilinen Kayseri’nin ünlü şahsiyetlerinden birini anlatmıştı.  Bu hikayeyi dinlediğimde kendisine dedim ki:
-Ağabey, siz güçlü bir şairsiniz, bu tür hikayeler zamanla unutuluyor, siz o güçlü kaleminizle Boz Ahmet’in Osman’ı şiir olarak yazsanız, o zaman sanat eserinin kalıcılığı sayesinde bu halk kahramanının adını ölümsüzleştirirsiniz demiştim.
2005 yılının mart ayında Erciyes Çocuğu şiirini tamamladı.
Bugünlerde Yüksel Kalkan, Boz Ahmet’in Osman’ı kitaplaştırmak için büyük bir çabanın içine girdi. Kendisini bu konuda her zaman takdir etmişimdir. Erciyes Çocuğunun bu şiirini de kitabına da alacak sanırım.
Aslında Boz Ahmet’in Osman’in ardından eşi Nimet Hanım’ın yazdığı ağıt, bir halk edebiyatı metni olarak elimizde bulunuyor. Abdullah Satoğlu Ağabeyin Kayseri Ansiklopedisinde de yer alan ağıtın bizim halk kültürümüzün önemli bir parçası olduğunu sizler de göreceksiniz. Ağıt şöyle:
Evimizi sorarsan sokunun başı
Yeni tıraş olmuş, parlıyor kaşı
Üstümüzde dönen ayrılık kuşu
                Ağla Nimet ağla, Osman’ım deyi
                Dağların serdarı aslanım deyi
Yaptırdım odayı oturamadım
Güverttim bostanı yetiremedim
Bir Sabit’a gelin getiremedim
                Ağla Nimet ağla, Osman’ım deyi
                Dağların serdarı aslanım deyi
Kapımıza geldim kapımız kitli
Yılanlı dibinde jandarma söktü
Sabit gözlerinden kanlı yaş döktü
                Ağla Nimet ağla, Osman’ım deyi
                Dağların serdarı aslanım deyi


Erciyes Çocuğu Kemal Ahmet Şen, yazdığı şiiri bu ağıtın biçim özelliklerini kullanarak yazmış. Bir üçlük ve nakarat olarak da bir beyit var her üçlüğün sonunda.

Şair “Sevgisiyle tutuşup ben de yanmak istedim
        Boz Ahmedin Osman’ı anmak istedim” diye başladığı beyitten sonra şiirine başlıyor. Uzun bir şiir olduğu için de şiirine “Bozahmedin Osman Destanı” demiş. İşte o destan şöyledir:
Doğarken başlamış yaşam çilesi
Demişler: “Bu ablak oğlan da nesi?”
Daha gençliğinde gürlemiş sesi
                Bozahmedin Osman derlerdi adı
                Yıllarca onurla, şanla yaşadı!
Ünlü haramiler namını duymuş,
Yanılmış onların şerrine uymuş
Takdir-i İlahi, kaderi buymuş
                Anılır her yerde “Osmanım” diye!
                Yakışan biriydi Kayseri’ye.
Cesur bir insandı ata binerdi
Her mübarek Cuma şehre inerdi
Halkı arasına gelip giderdi
                Çokları onu bir eşkıya sandı
                Bozahmedin Osman bir kahramandı
Sırrını kimseye asla demezdi
Zulme karşı koyar, haram yemezdi
Yıllarca göğsünü gererek gezdi
                Tarifi zor olur böyle yiğidi
                Bozahmedin Osman emsalsiz idi
Kişneyen atıyla dehşeti saçar
Zorba ağaların uykusu kaçar
Osman’ı sevenler bağrını açar
                Adıyla sanıyla anılan bir bey!
                Bozahmedin Osman geliyor hey hey!
Namı gider idi ıssız her yere
Yazık ki eşkıya olmuş bir kere
Pirim vermiyordu kötülüklere
                İyilik yapmaya hevesi vardı
                Bozahmedin Osman böyle yaşardı
Dağlar ve bağlardı onun vatanı
Yiğitlik aşkıyla yoğrulmuş kanı
Feda eylemişti bu şehre canı
                Sevgisi kalplerde ulu çınardı
                Bozahmedin Osman birisi vardı
Allah’a inanmış, değil çapulcu
O idi dağlarda gezen bir yolcu
Onu yenemedi müfreze, kolcu
                Kayseri şehrinin oydu mert sesi
                Bozahmedin Osman derler efesi
Mübarek insandı evinde öldü
Akan gözyaşları sanki bir göldü
Dostları ağladı, düşmanı güldü
                O borcunu verdi yüce Allah’a
                Bozahmedin Osman gelmez bir daha
Gerçektir dostlarım bu bilgilerim
Tarihi karalar nasıl silerim?
Bu fani yiğide rahmet dilerim
                Umarım cennette onun yeri var
                Bozahmedin Osman dillerde yaşar
Kemal Ahmet ŞEN
“Erciyes Çocuğu”
Kayseri, 27.03.2005

Tabii ki Boz Ahmet’in Osman’ı anlatan eserlerin başında Süleyman Sağlam’ın “Dağı Dağa Kavuşturan” romanı başta gelir. Bu eseri mutlaka okumanızı tavsiye derim. 
S.Burhanettin AKBAŞ
0