Yâr ile Ağyâr


Niye ben böyleyim diye düşündün mü ey yâr
Sanma ki dinecek, sensiz esecek bu rüzgâr
Gönül tahtının biricik sultanısın elbet
Aşka yalan diyormuş vefâsızdır o ağyâr
Benim halimin icabıdır “ânestü nârâ”
Ya bu ten gider yahut da can, varırım yâra”
Yiğitlik devridir bu, zamanıdır ki mahbubun
Veririm haddini o devrâna, o ağyâra
Ağyârdan da, yâr senden de ederim şikâyet
Sırra vâkıf olmasın, elindedir dirâyet
Eşiğine yüz sürsem saldırır kelpler bana
Yâra da ağyâra da yüzün göster, devam et
Ben senin hayranınım, sen kimin hayranısın
Ben benim sanırdım, ya sen kimin seyranısın
Ben kendimi yâr bilirdim, yoksa ağyâr mıyım
Biganeyim demek, sen kimin asumanısın?
Muhabbet dediğin iki baştan olmalı yâr
Sevmeli ki yürekler gezmeli diyâr diyâr
Sana kimisi can derken kimisi der cânân
Cânân diyen biçâreden olur mu hiç ağyâr?
 
Seyit Burhanettin Akbaş
0