Sitemkâri


Bir çılgın rüzgâr eser gülşenime hıtâdan
Mesihten bir dem midir nigârıma sabâdan

Gül-ruhsâr artık yeter olsun ıstırap dinsin
Bâd-ı çemen bile zevksiz çektiğim cefâdan

Ey dil-nevâz, dilbersin, müzeyyensin bilirim
Deryalar geçiyor bak haberim yok safâdan

Eriyip gideni sen sanır mısın ki şemdir
Şu akan yaşları gör ki nem kaldı bahâdan

Ol mah ki her gece âlemimden sefer eyler
Hep dertten sözün eyler, söylemez ki devâdan

Aslında dert çok, dermân yok, kesmem ümidimi
Gözüm yaştır, dilim ateş, ayrılmam belâdan

Demişler ki şair sen ayrıl artık Leylâdan
Merdim vazgeçemem ne Leylâdan ne Mevlâdan
 
Seyit Burhanettin Akbaş
0