Adalet gecikmez tez verilmeli


Gazi Alperenler işe koyulun,
Gayrı söze vakit az verilmeli
Bidevi atlara rüzgarca soluk,
Ve yıldırımlarca hız verilmeli.

Şanlı Kitap önderiniz kılındı.
İman-Sancak gönderiniz kılındı.
İklim-i Rum minderiniz kılındı.
Ol mindere kavi diz verilmeli.

Barak Baba, Sarı Saltuk orada,
Hacı Bektaş Veli, Tapduk orada,
Bir mübarek vatan yaptık orada,
O bir can dilerse yüz verilmeli.

Göğsünde olanlar bir nebze iman,
Gönlünü mazluma eder süt liman.
Halkı ayırmadan kafir-Müslüman,
Aça aş, açığa bez verilmeli.

Bu kılıçlar iller fethi içindir,
Bu kitaplar diller fethi içindir.
Türküler gönüller fethi içindir.
Cümle ozanlara saz verilmeli.

Kartal yuvasıdır Söğüt'te burçlar,
Devletin zırhıdır sınırda uçlar,
Gazi Osman'lara zağlı kılıçlar,
Yunus Emre'lere söz verilmeli.

Töre, nizam, yol ve yordam her kula.
Usul, erkan, edep, erdem her kula.
Yirmi dört saatte her dem her kula.
Allah'ın buyruğu uz verilmeli

İnatla girmeyin soy sop faslına.
Kurtsa kurt, itse it döner aslına.
Rum ülkelerinde Oğuz nesline.
Peygamber kavlince öz verilmeli.

Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir.
Temele taş bulmak gecikebilir.
Devlete baş bulmak gecikebilir.
Adalet gecikmez tez verilmeli.
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
Sanat, edebiyat, şiir; hayattan ayrı düşünülebilir mi? Düşünülemez. Çünkü hayatın ta kendisidir.
20. yüzyılın büyük şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun “Adalet gecikmez tez verilmeli” mısraını zamana iz düşmek için buraya not edelim.
Ama umutsuzluk bize göre değil. Öyleyse ülkemizden umudumuzu kesmeyelim. Çünkü başka Türkiye yok.
Nasıl başlarsa fırtına
Öyle diner birdenbire
Bir ışık parlar yeniden
Karanlıklar arasından
Umudu kesme yurdundan

Şah damarı vurulsa da
Dört bir yandan sarılsa da
Işık yener karanlığı
Bak çocukların gözlerine
Umudu kesme yurdundan

Kara kışın buzu bile
Sürmedi sonsuza kadar
Bahara döndü sonunda
Filiz sürdü kar altından
Umudu kesme yurdundan
0