Kayıtlar

Hastane Önünde İncir Ağacı

Harâbat ehlini hor görme şakir, Defineye malik viraneler var.