Kayıtlar

Menim anam ve ana dil (Bahtiyar Vahapzade'nin vefatı üzerine)