Kayıtlar

Kiralık medrese! Dulkadirlilerden Nasireddin Mehmet Bey’in yaptırdığı medresenin ahvali ne olacak?

Hatuniye (Şamiler) Madrassah