Kayıtlar

Aynı suda iki kere yıkanılmaz

Vefa

Dua (Dilek)

Kepse

Uçuk