Kayıtlar

Şubat 24, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ÇAPANOĞULLARI NASIL ÇAPANİDZE OLDU?

Resim
ÇAPANOĞULLARI NASIL ÇAPANİDZE OLDU?

Çapanoğulları hakkında birçoğumuzun az çok bilgisi vardır. Yozgat ve çevresini yerleşmiş ve bugünkü Yozgat ilimizin kurucusu kabul edilen meşhur bir ailedir.
Yozgat gibi yüksek ve güzel bir yaylayı yurt tutan Çapar Ömer Ağa, Çapanoğullarından adı bilinen ilk kişidir. Ailenin tarihi kaynaklardaki ilk adı “Çapar” iken zamanla bu isim “Çapan” biçimine dönüşmüştür. Çapar Ömer Ağa’nın mezar taşına göre 1704 yılında vefat etmiştir. Çapan adına ise 1744 tarihli bir mezar taşında rastlandı. Çapanoğlu Ahmet Ağa’nın kızı Ayşe Hatun’un Yozgat Çapanoğlu Camii yanındaki türbe içinde bulunan H.1157/ M.1744 tarihli mezarında ailenin adı “Çapan” diye yazılmıştı.
Son olarak ise ailenin adının Cabbar-zâde ve Abdülcabbar-zâde şeklinde isim aldığını görmekteyiz. Özcan Mert’in düşüncesine göre, “Abdülcebbar adı ilk kez H. 1 Muharrem 1195/ M. 28 Aralık 1780 tarihli Hacı Mustafa Bey Vakfiyesinde (VGMA, D., nu.742 s.91-96) geçtiğine göre cami ve vakıf gibi hayır işleri yapara…

Mehmet Akif Ersoy: "Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek"

Resim
“Kahraman ırkıma bir gül… Ne bu şiddet, bu celal?
“Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal”
İstiklal Marşı (1921)
“İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum Nevruz?
Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek.
Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme;
Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek.” (s. 496)
Nevruz’a (1932)

Mehmet Akif Ersoy: "Türk’e hiçbir kavmin horoz olmasına tahammül edemem!" (Çantay, s.225)

Resim
Mehmet Akif Ersoy’un kurtuluş savaşını teşkilatlandırma çalışması için ortaya koyduğu gayretlerinden dolayı tanıdık birisi Ona, “Üstad, sizi Türkçü görüyorum” deyince, Akif’in ağzından alev gibi şu kelimeler çıktı:
-Ya ne zannediyorsun? Türk’e hiçbir kavmin horoz olmasına tahammül edemem! (Çantay, s.225).

Ordunun Duası (1921) Mehmet Akif Ersoy

Resim
“Türk eriyiz, silsilemiz kahraman… Müslümanız, Hakka tapan Müslüman.”
Ordunun Duası (1921) Mehmet Akif Ersoy

MEHMET AKİF’E ARNAVUT DEMEK DE NEREDEN ÇIKTI?

Resim
AKİF’E ARNAVUT DEMEK DE NEREDEN ÇIKTI?
Türkiye’de insanların Akif’i anlama kıtlığı maalesef bütün hızıyla devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy’un soyu anne ve baba tarafından da Türktür. Mehmet Akif Ersoy’un soyu, baba tarafından Yozgat’tan İstanbul’a, İstanbul’dan da Kosova’nın İpek sancağına yerleşmiş Mehmet Tahir Efendi’ye, ana tarafı ise Buhara’dan (Özbekistan) Tokat’a yerleşmiş olan tacir Mehmet Efendi’ye dayanmaktadır. Yani, her iki taraftan da Türk idi (Balıkesirli Hasan Basri Çantay, Akifname (Mehmed Akif), İstanbul, 1966, s.13-14).

Peki insanlar Arnavut hikayesini nereden uydurdular?

Mehmet Akif Ersoy’u Türkiye’de herkes, Onun Safahat adlı şiir kitabının Hakkın Sesleri adlı üçüncü kitabının 6 Mart 1913 tarihinde yazdığı 3. Şiirinde
“Bunu benden duyunuz, ben ki, evet Arnavudum
Başka bir şey diyemem.. İşte perişan yurdum”
(s. 189-193) diye ortaya koyduğu ifadesinden dolayı, “milliyet” karşıtı kimselerin propagandasının etkisinde kalarak, Onu, Arnavut olarak bilmektedir. Halbuki bu beyitte…