Kayıtlar

Şubat 9, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Gesi Bağları Türküsü (100 dörtlük) / S.Burhanettin AKBAŞ

Resim
GESİ BAĞLARI
I
Gesi Bağları’ndan gelsin geçilsin
Kurulsun masalar rakı konyak içilsin
Herkes sevdiğini alsın seçilsin
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

Gesi Bağlarının Tılsımı / S.Burhanettin AKBAŞ

Resim
Taşa ve ahşaba şekil veren hünerli eller yetişti bu bölgeden yüzyıllar boyu. Gesi beldesinden Ağırnas’a kadar uzanan bölgede Mimar Sinan’ın piri olduğu sanatçı ruh her zaman yaşadı. Koramaz dağının kayalarını taşa dönüştürürken camilerde, han, hamam ve medreselerde, kendi evlerinde, köprülerinde kullandılar. Ama taşı yontarak ona zevklerinin en ince ayrıntılarını vererek...
Ünleri o derece artmıştı ki nihayet İstanbul’a gittiler, oradaki binlerce esere imza attılar. Kimisi taş ustasıydı, kimisi ahşap ustası... Kimisi nakkaştı. Bilgileri, görgüleri ile yüzlerce yıllık Anadolu mimarisinin en güzel örneklerini inşa edebiliyorlardı.
İşte o zaman başladı “Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun” diye başlayan türküler. Sılada kalanlar gurbete gönderdiklerine, gurbettekiler sılada bıraktıklarına hep hasret kaldılar, hasret yaşadılar ve hasretlik duygusu ile göçtüler bu fani dünyadan. Bizlere onlardan yanık türküler ve içli duygular kaldı.
Gesi yöresi eskiden beri yeşille iç içe oldu. Yeşilin tonları…

Gesi Bölgesi Kuşlukları

Resim
Özellikle Gesi ve çevresinde sıkça görülen ve  halk arasında kuşluk, güvercinlik diye tabir edilen kuş evleridir. Gesi'de ağırlıklı olarak Efkere ve Kayabağ köyleri arasında yoğunlukla göze çarpmaktadır. Tam olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmekte fakat Roma i döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Kuşluklar genel olarak 2 bölümden oluşur ; baca kıskı ve yuva kısmı. Baca kısmı kuşluğun dışarıdan görünen baca şeklinde taşlarla örülü ve yüksekliği yaklaşık 2 metreyi bulan kısmıdır. Yuva kısmı ise derinliği yaklaşık 2 metre. iş genişliği ise 4-5 metredir.
Bu kuşluklar gerek kuşların gübresinden faydalanmak gerekse de etinden faydalanmak için yapılmıştır. Günümüz şartları değişmesi ile birlikte bugün yıkılmaya yüz tutmuş ve bakımsız haldedir.

Kayseri Türküleri - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

Erkilet güzeli bağlar bozuyor, amanın aman, ben yandım amanKirpikleri kalem olmuş yazıyor, canım, canımTek tek basaraktanBâde süzerektenİnci dizerektenGel canım gel ammanCevizin yaprağı dal arasında, amanın aman, ben yandım amanSeverler güzeli bağ arasında, canım, canım
Tek tek basaraktanBâde süzerektenİnci dizerektenGel canım gel amanHey ağalar ben bir hata işledim, amanın aman, ben yandim amanElma sanıp al yanağı dişledim, canım, canım
Tek tek basaraktanBâde süzerektenİnci dizerektenGel canım gel amanErkilet güneydir gölge basma mı, amanın aman, ben yandım amanSuç'olan yiğidi beyler asma mı, canım canım(Benim sevdiceğim senden yosma mı, canım canım)Tek tek basaraktanBâde süzerektenİnci dizerektenGel canım gel aman

Kayseri Türküleri - Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun

Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun,Gördün Güzelleri Beni Unuttun,Sılaya Gelmeye Yemin Mi Ettin.Gayri Dayanacak Özüm Kalmadı,Mektuba Yazacak Sözüm Kalmadı.Yarim Sen Gideli Yedi Yıl Oldu,Diktiğin Fidanlar Meyveye Geldi,Seninle Gidenler Sılaya Döndü.Gayri Dayanacak Özüm Kalmadı,Gençlik Elden Uçtu Gitti, Gelmene Lüzum Kalmadı