Kayıtlar

Ocak 21, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Osmanlı Döneminde Dulkadiroğlu Hanedanı mensuplarının durumu ve Osmanlı Arşivlerinde Dulkadiroğulları

Resim
*Hakan Türker DULKADİROĞLU, Gazeteci-Yazar, Yönetici,                 **Aydın DULKADİROĞLU, Yönetici, Araştırmacı                 ***Muhammed DULKADİROĞLU, Mütercim -Tercüman İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana insanoğlu bir çok medeniyetler tesis ederek bu güne gelmiştir. Antropologlar ve sosyologlar alanlarındaki disiplinlerle medeniyetleri ve insanları incelemişlerdir. Tarih sahnesinde yer alan medeniyet kurucular Türk toplumu içinden oldukça yoğun şekilde çıkmıştır. Türklerin devlet kurup yönetmedeki maharetleri bu anlamda kendileri için büyük bir avantaj teşkil etmiştir. Tarihi kayıtlardan da bilindiği üzere Türklerin binlerce yıllık geçmişlerinin başlangıcı Orta Asya bozkırlarıdır. Zaman içersindeki politik ve sosyopolitik koşullardan ötürü göçler başlamıştır. Kütleler halinde farklı zaman dilimleri ve hadiselerin ardından başlayan bu göçler Türklerin yeni göç ettikleri yerlerde yönetim mekanizmaları kurarak yeni bir statü ile varlıklarını sürdürmelerini sağlamıştır.