Kayıtlar

Ocak 1, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çapanoğulları ve Kayseri

Resim
ÇAPANOĞULLARI VE KAYSERİ S.Burhanettin AKBAŞ Yücel Özkaya, “Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık” isimli eserinde Çapanoğullarını “âyân kökenli, hanedan sahibi, fakat, âyân olmâyân kimseler” olarak tanımlayarak şöyle diyor: “Encyopedie de L’Islam’da ve İslam Ansiklopedisinde J. H. Mordtman, Karaosman Oğulları, Küçük Ali Oğulları, Çaparzâdeleri derebeyi maddesinde derebeyi olarak gösterirken, Uzunçarşılı İslam Ansiklopedisinde bu şahısları âyân olarak göstermektedir. Bunlardan Karaosman Oğulları, Çapar Oğulları mutasarrıflık, mütesellimlik gibi görevler almış, yörelerinin çok güçlü aileleridir. Hele bunların içinde Çapar Oğulları, Bozok Mutasarrıflığından başka, beş-altı yerde ayrıca ek olarak mütesellimlik görevini de yapmakta, daha doğrusu mütesellim tayin etmekte, kendisi de Bozok’ta oturmaktaydı. Dolayısıyla bunların âyân olmaları olanaksızdı.”1 Çapar-zâdelerin hüküm sürdüğü bölge Doğu, Orta ve Güney Anadolu’dur. Çapar-zâdeler Yozgat, Bozok, Yeni İl, Ankara, Kayseri, Çankırı, Amasya, Niğd…