Kayıtlar

Şubat 17, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KARAPAPAKLAR VE İBRAHİM DEDE

1986 yılıydı. Kayseri’den Elazığ’a doğru gidiyordum. Otobüste yanımda yaşlı bir amca oturuyordu. Dedemizin adı İbrahim Coşkun’du. Gürün’ün Höyüklü Yurt köyünde oturuyordu, bunu sohbetimiz sırasında anlattı bana. Bana oğullarının Kayseri’de oturduğunu ve onları ziyaret ettikten sonra tekrar köyüne dönmekte olduğunu anlattı.


Sohbetimiz esnasında İbrahim Dede’nin dilinin biraz daha doğu Türkçesine doğru kaçtığını fark ettim.

-İbrahim Dede, Gürün’de bu aksanda mı konuşuyorlar dedim.

O da bana, Karapapak Türklerinden olduğunu ve 93 harbinde Kars bölgesinden Kayseri’ye göç ettiklerini anlattı. 93 Harbi 1877-1878 yıllarına tekabül ettiğine göre neredeyse 110 yıl öncesinden bahsediyordu. Karapapak Türklerinden de Papaklar olarak söz ediyordu.

Bana Karapapakların ünlü hikayelerinden Behrali Bey’in hikayesini hülasa olarak geçti ve Karapapak Türklerini anlattı. İbrahim Dede’nin anlattığına göre, Karapapak Türkleri Abbasiler zamanında Mekke’ye yerleşmişler. Abbasiler yıkılınca “terk-i Mekke”, M…