Kayıtlar

Şubat 8, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kürtçe Türkü olur mu? /S.Burhanettin AKBAŞ

Kürtçe, Farsçanın bir kolu sayılabilecek kadar Farsçaya yakındır. Belki Farsçanın bir şivesidir denilebilir.
Farsça, yani İranlıların kullandığı dil, bu coğrafyanın köklü dillerinden biridir. Türk topluluklarını da etkileyen bu dil, Türklerin milli kimliklerini kaybetmesine sebep oldu. Selçuklular, fethettikleri İran topraklarında bu köklü ve yerleşik medeniyetin etkisi ile Farsçayı edebiyat dili olarak kabul ettiler.
Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir büyük ustanın dahi bütün eserlerini Farsça yazmış olması, Türk Dili ve Türk Milleti adına büyük kayıp olmuştur.