Kayıtlar

Ocak 13, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

GESİ BAĞLARI TÜRKÜSÜNÜN İLK DERLENMİŞ HALİ /S.Burhanettin AKBAŞ

Bu nasıl türküdür ki yıllar sonra bile böylesine ayaktadır insan şaşıp kalıyor. Bu türkünün hikayelerini toplayıp kitap haline getirdik ama bitmiyor ki bitsin. Ahmet Şükrü Esen’in derlemelerinden oluşan Prof.Dr.Pertev Naili Boratav ve Yar.Doç.Dr.Fuat Özdemir’in yayına hazırladıkları “Anadolu Türküleri”(Ankara-1986/ İş Bankası Kültür Yayını) kitabında da bu türkünün bir varyantı mevcut.

         Pertev Naili Boratav, kitabın önsözünde Gesi Bağları türküsü için şunları yazıyor:

“Bu kitap içinde oldukça zengin çeşitlemeleriyle yer alan ‘Gesi Bağları’ türküsünün bendeki izlenimi, Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarına çıkar. Arapsun (şimdiki Gülşehri) da, hanımların meclisine, bilmem hangi sebeple Kayseri’den sürgün edilmiş genç bir Rum kadını da katılırdı ve başka türküler arasında bu türküyü de dertli dertli söyler, dinleyenleri duygulandırırdı. Çok zaman sonra, 1940’lı yıllarda, dostum Niyazi Ağırnaslı, Küçük Esat Bağları yolundaki evinde bir akşam saati, ezgisini de, sözlerine de tam …

BİZ SOĞANI BİLE BÖLÜŞÜRÜZ EMMOĞLU! / S.Burhanettin AKBAŞ

Süleyman Demirel başbakan... Adana ya bir açılışa gelmiş. Bir halk ozanı başbakana "hoş geldiniz" nakaratlı bir deyiş söylüyor. Başbakan hazırlıklı gelmiş. Hemen cebinden bir küçük altını çıkarıp halk ozanının döşüne iliştiriyor. Lakin ötede bir de davul zurnacı var ki... ortalığı yıkıyorlar. Başbakanın verdiği bahşişi de gördüler ya... Onları kimse tutamıyor. Başbakan, koruma müdürü Şükrü Çukurlu yu yanına çağıyor ve 20 lira veriyor. 10 lirasını davulcuya ver, 10 lirasını da zurnacıya diyor. O vakitler bir küçük altın da 10 lira falanmış. Şükrü Çukurlu gidiyor, davulcunun cebine 20 lirayı koyuyor. Demirel bu durumu görüp Çukurlu yu tekrar yanına çağırıyor.
-Yanlış yaptın, şimdi bunlar parayı bölüşemezler. On lirasını al zurnacıya ver diyor. Çukurlu da davulcunun yanına varıp cebinden 20 lirayı alıyor. O sırada davulcu, Çukurlu ya soruyor:
-Ne yapıyorsun Emmoğlu? Çukurlu:
- Bahşişin hepsi sana değil. Başbakan bahşişi bölüştürmemi istedi. Davulcu diyor ki Çukurlu ya: -Başbakanın…