Kayıtlar

Ocak 7, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Arabaşı / S.Burhanettin AKBAŞ

ARABAŞI
Kayseri’de uzun kış geceleri Arabaşı denilen bir yemek pişirilir. Hatta komşular arasında Arabaşı partileri yapılır. Arabaşının özel bir yapılışı vardır. Undan yapılır ve özel bir kıvamda tepsilere dökülen hamur, tavuk suyundan yapılan bir çorba ile çiğnenmeden yutularak yenir.
Bir akşam hastanenin acil servisine bir hasta getirilir. Adam ölmek üzeredir, hemen rontgeni çekilir, çeşitli tahliller yapılır. Nöbetçi doktor, adamın midesine bakar ki tuhaf bir görüntü var. Ne olduğunu anlayamaz, çünkü böyle bir şeye o güne kadar rastlamamıştır.
Doktor arkadaşlarını çağırır, adamın midesinde duran kat kat görüntüyü onlar da çözemezler. Hasta sahipleri çağrılınca durum anlaşılır. Adam o gün bir tepsi mantı yutmuş ve midesi iflas edip onu nefes alamaz hale getirmiştir.

Yedik yedik ölmedik
Hoca talebelerini toplayarak davete giderler. Orada yemek yedikten sonra baklava ikram ederler. O sırada cenaze zuhur eder. Talebelere şu tavsiyede bulunur:
-Bakın ben gelene kadar baklavaları yemeyin zehir…

YECÜC MECÜC KAVMİ YİNE İŞBAŞINDA… / S.Burhanettin AKBAŞ

Kur’an-ı Kerim’de geçen Yecüc Mecüc kavmi Çinlilerdir. Buna hiç şüphem yok. Yine Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde bahsedilen “O, iş başına geçti mi yeryüzünde, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez.” (Bakara, 205) ayetinde geçen kavim yine Çinlilerdir.

Kuran-ı Kerim’de “Yecüc ve Mecüc” diye yağmacı, zorba bir kavimden bahsedilir ve bu kavim daha önce dünyayı alt üst etmiştir. Hz Zülkarneyn bir set çekerek bakırı bu set üzerinde eritmiş ve setti sağlamlaştırmış ve bu kavmi durdurmuştur. Ahir zaman geldiğinde bu set yıkılacak ve Yecüc Mecüc tekrar bütün insanlığa saldıracaktır. Peygamberimizin konuyla ilgili tarifi ise şu şekildedir
• Peygamberimiz (sav) “Birer, ikişer karış boyundadırlar, en uzunları üçer karıştır...” hadisiyle onların kısa boylu olduklarına işaret etmiştir. “Bir iki karış boylu” ifadesi kısa boylu anlamına gelen bir teşbih olarak kullanılır.
• Küçük gözlü, geniş yüzlü, kumral saçlı bir kavimdir: “Siz devamlı düşmanla savaşacaksınız; hatt…

KAPUZBAŞI MASTER PLANIMIZ NEDEN YOK? / S.Burhanettin AKBAŞ

Erciyes dağı, Allah’ın Kayseri’ye bir lütfudur. Kayserili Erciyes dağının eteklerinde yaşamaktan ve onun nimetlerini paylaşmaktan büyük bir keyif alır. Kayserimize Erciyes gibi Allah tarafından lütfedilmiş bir büyük güzellik daha vardır. Aladağlar Milli Parkındaki Kapuzbaşı Şelaleleri…
Dile kolay Uganda’da bulunan Victoria (100 m) şelalelerinden sonra 70 m.lik yüksekliği ile dünyanın ikinci büyüğü… ABD’de bulunan Niagara’nın yüksekliği ise 55 metredir. Şimdi sıkı durun… Kapuzbaşı Şelaleleri, su debisi olarak ise dünyanın en büyük şelalesidir. Aynı dağ silsilesinden Kapuzbaşı Büyük şelale, üç tane sıra şelale, Güney Şelale ve Elif Şelalesi ortaya çıkar. Bu takım şelalelerin ve Kapuzbaşı Büyük şelalesin ulaştığı su debisine yaklaşabilecek başkaca bir şelale yoktur dünyada… Kapuzbaşı Şelalesinin seyir keyfi ve doyumsuz musikisini ise kelimelerle anlatmak imkansızdır. Hiçbir fotoğraf, hiçbir film o zevki ifade etmekte yeterli olamaz. O yüzden Kapuzbaşı’na gidenler bilirler, insanda orada ya…