Kayıtlar

Aralık 13, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

TAT MISIN TATAR MISIN?

Resim
Şah İsmail, Hatayi mahlasıyla şiirler yazan büyük bir ozandır. Hz. Ali’yi anlattığı bir şiirinde diyor ki: Tat mısın tatar mısın
Her dilden öter misin
Sana derim ey Sâil
Bu kulu satar mısın

Ne tadım ne tatarım
Ben her dilden öterim
Kula müşteri olursa
Men borçluyum satarım
Türkçedeki bu “tat mısın, tatar mısın” meselesi oldukça derin bir konuya benziyor. Kimdir bu Tatlar? Tatar ile Tat aynı varlık değil midir? Tat ileTat-ar aslında aynı varlıktır. Aynı Bulgar, Macar, Hungar kelimelerinde olduğu gibi –ar ekini çıkarınca geriye “tat” kalmaktadır.