Kayıtlar

Aralık 12, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

UYGUR İLE UYGAR

Resim
Arapçadaki medeniyet kelimesinin Medine (şehir) kelimesiyle ilgisi biliniyor. Medeniyetin şehirli bir yönünün olduğunu hepimiz az çok kabul ediyoruz. Türklerde ise Uygur Türklerinin yakaladığı üstün şehirli kültür, bugün medeni anlamındaki Uygar kelimesine kaynaklık ediyor. Uygar kelimesinin de medeniyet – medine ilişkisi gibi şehirle ilgisi var mıdır? Elbette vardır. Göktürkler döneminde yüksek bir uygarlık çizgisini yakalayan milletimiz, Uygur döneminde medeniyet çizgisinde nasıl oldu da çok daha ileri gidebildi? Bunun sebepleri nelerdi? Göktürk dönemi ile Uygur dönemi arasındaki en büyük fark, Uygur Medeniyetinin artık şehirli bir uygarlık olmasıdır. Türkler, ilk büyük şehirlerini Orhun Vadisi boyunca kurdular. Kutluk Bilge Kül Kağan’ın kurduğu Ordubalık şehri, ilk Türk şehri olarak tarih sahnesindeki yerini aldı. Bu şehre daha sonra Karabalasagun adı verildi.