Kayıtlar

Kasım 1, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

YOZGAT’IN KURULUŞU VE ÇAPAR ÖMER AĞA

Resim
1. Yozgat’ın Kuruluş Efsanesi ve Çapar Ömer Ağa
 Tarihin ilk çağlarından beri devamlı yerleşme merkezi olan Yozgat'ın Türkler tarafından kuruluşunun efsanesi şöyledir:
 Aşiret reisi Ömer Çapar Ağa vardı. Kendisine Çapar Koca derlerdi. Söylentilere göre Ömer Çapar Ağa, bir yaz mevsiminde sürülerini yaylakta otlatırken karşısına Hızır Aleyhisselam çıkıyor ve davar sahibi olan Ömer Çapar Ağa'dan içmek için süt istiyor. Hızır(AS) sütü içtikten sonra Ömer Ağa'dan çok memnun kalıyor ve ona: "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın. Memleketinin adı Yoz-Kat olsun" diyor. Bu sözü söylemesiyle kaybolması da bir oluyor. Temeli böyle atılan Yoz-Kat halk dilinde söylene söylene Yozgat oluyor.    Yozgat’ın adının “yoz-kent” ya da “yüz kat” gibi sözlerden geldiğini  iddia eden kaynaklar da bulunmaktadır. Lakin kesin olan bir şey vardır: Kaynak eksikliği. Bu rivayetlerden birini doğrulamak mümkün görülmemektedir.