Kayıtlar

Ağustos 16, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yazar Nurkal KUMSUZ'un Hey Andon Romanı üzerine isimli yazısı / Kayseri Haber Gazetesi

Resim
HEY ANDON ROMANI ÜZERİNE
Eğitimci, yazar, şair; televizyon ve gazetecilik hayatında da istikrarlı bir çizginin sahibi olan S.Burhanettin Akbaş;Yaban Çiçeği (Şiir-1993), Bünyanlı Âşık Mustafa (Araştırma-1994), Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografyası (Araştırma-1994), Şair ve Yazarlar Sözlüğü (M.Necati Demircan ile-1996), Kayseri Yöresine Yerleşen Türk Boyları (1997), Türk Edebiyatı Tarihi-2 (Necati Demircan ile-1999), Şair ve Yazarlar Sözlüğü (Necati Demircan ile-1996), İmlâ Kılavuzu (Necati Demircan ile-1999), Gesi Bağları Türküsü (Mehmet Özet ile birlikte-2001), Başarı Sevmekle Başlar (Biyografi-2003), Kayseri’de Yörükler ve Türkmenler(2005), Sen Ben Aşk (Şiir-2007) kitaplarını yayımlamıştı. Son kitabı ise Kayseri ve çevresinde geçen olayları esas alarak Ermeni Meselesi’ne ışık tuttuğu “Hey Andon” isimli tarihi romanıdır. Hey Andon,1892-1893 Ermeni Olaylarını Osmanlı arşiv belgelerini esas alarak yazdığı nehir romanın ilk kitabı.Roman bir önsöz ile dokuz bölümden oluşuy…