Kayıtlar

Haziran 20, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

TÜRK ARAPSIZ, ARAP TÜRKSÜZ OLUR MU?

Resim
Türk, en güzel atına “Arap” adını verir.Arap kızı camdan bakar, Türk oğlanlarının yüreğini yakar.Ülkemizin değişik yerlerinde “Arap Baba” türbeleri vardır.Anadolu’daki en ünlü Arap, Seyit Battal Gazi’dir. Türkler, Battal Gazi’yi alperen tipine uygun buldukları için Battalnameleri 13. Yüzyılda yeniden yazdılar.Türklerve Araplar ilk kez 651 yılında karşılaştılar ve Kafkasya’daki Hazar Türk Devletine saldıran Araplar 737 yılında bu devleti yok ettiler. Hazarların bir bölümü kılıçtan geçirildi, bir bölümü Avrupa’ya kaçtı, bir bölümü de Müslümanlaştırıldı.Emeviler döneminde Araplar, eski bir Türk şehri olan Buhara’yı yerle bir ettiler ve yapılan anlaşma gereği 2000 Türk gencini asker yapmak üzere yanlarında götürdüler.Baykent, Buhara, Semerkant ve Kaşgar gibi Türk şehirleri Araplar tarafından yağmalandı ve birçok Türk kılıçtan geçirildi. Türk Kağanı Kültigin devrinde bu şehirler Araplardan geri alındı.Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde zorl…