Kayıtlar

Haziran 7, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kayseri’de Bir Uygur Beyliği: ERETNA BEYLİĞİ

Resim
14. Yüzyılda Orta Anadolu’da kurulan bu beylik, adını kurucusu Alâaddin Eretna’dan alır. Gerçi, bu isim Eretna olarak benimsenmiş olmasına rağmen değişik görüşleri savunanlar da çıkmıştır. Kimileri Eratna veya Ertana da olabileceğini belirtmişlerdir. Osmanlı Tarihi, onun İlhanlılar zamanında Ebu Said Bahadır Han’ın idaresinde Anadolu’yu yöneten Emir Çoban’ın oğlu Timurbaş (Demirtaş)’ın maiyetindeki ikinci dereceden bir emir olarak göstermekte iken Eretna’nın kız kardeşini Ebu Said Bahadır Han ile evlendirerek birinci derecedeki emirler arasına girmeyi başardığını yazar. Beklenen gün çok geçmeden gelir. Ebu Said Bahadır Han ile Emir Çoban’ın arası açılınca Bahadır Han, Emir Çoban’ı öldürtür. Bunu üzerine oğlu Timurtaş sıranın kendisine geleceği düşüncesi ile Anadolu’dan Mısır’a kaçar. İşte bu hadise Eretna için beklenen fırsattır. Hemen Sivas ve çevresini hakimiyetine altına alan Eretna amacına adım adım ulaşmak ve Anadolu’da kendi adına bir beylik kurmak düşüncesindedir. Bu sırada Anado…