Kayıtlar

Mart 4, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kayseri'de Yörükler Türkmenler: A Maddesi

Resim
2. Ağaçeri Türkmeni: Kayseri yöresinde gösterilen Ağaçeri Türkmenlerini Felahiye’nin Acırlı köyüne yerleşmişlerdir. 3. Ağalar /Ağalı /Ağalık Oymağı:Kayseri yöresinde konar göçer halde bulundukları görülmüştür. 4. Ağarlı Oymağı:Develi yöresinde görülen bir Türkmen topluluğudur. 5. Ağcaköy Oymağı:Zamantı yöresinde tespit edilmiş bir Yörük topluluğu.

Kayseri'de Yörükler Türkmenler: Avşarlar

Resim
Kayseri'de Yörükler Türkmenler: Avşarlar Afşarlar/Avşarlar: Kaynaklar Oğuz Türklerinin Avşar boyunu Kayseri ili genelinde göstermekte ve Afşar Aşireti, Afşar Yörüğü, Avşar Türkmeni gibi isimler vermektedir. Bu aşiretin ağırlı bir şekilde Zamantı’da Pınarbaşı, Sarız, Tomarza yöresinde bulunduğu belirtilmektedir. Zamantı bölgesine Avşar göçünün ağırlıklı bir şekilde 18. yüzyılda olduğu görülmekte ise de 16. yüzyıl kayıtlarında da yörede Avşarlar tespit edilmektedir. Yine 16. yüzyılda Koramaz nahiyesinde (Bünyan’da 13 neferin vergi verdiği) Avşar adını taşıyan bir köy, Karataş nahiyesinde (İncesu) Avşar isimli bir ekinlik ve İslamlı Nahiyesinde (Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan) Avşar ve Avşar Kalesi adını taşıyan ekinlikler mevcuttur.