Kayıtlar

Aralık 4, 2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kayseri’nin Etnik Yapısı

Yusuf Halaçoğlu’nun “Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar” isimli kitabından söz ettiğim dünkü yazımdan sonra “Kayseri’nin Etnik Yapısı” üzerinde bir yazı yazmaya karar verdim. Çünkü, 1997 yılında “Kayseri’de Türk Boyları ve Akraba Topluluklar” isimli kitabım ile 2005 yılında yayınlanan “Kayseri’de Yörükler Türkmenler” isimli kitabım bu konuları ihtiva etmektedir.
Bazen eş dost konuşmalarında bazı eğlenceli konuşmalara rastlıyoruz. Yapılan şakalardan biridir bu. Deniyor ki: Kayserililer kökünü bir araştırsın bakalım, kökü şöyle çıkar, böyle çıkar… Tabii tebessüm edilecek bir durum gibi algılanabilir ama aslında bu tür şakalar, daha sonra gerçekmiş gibi sunulunca rahatsızlık veriyor.
Kayseri, denilenin aksine tam bir Türk yurdudur. Sivas ile birlikte Danişmentliler tarafından fethedilmiş bir yurttur ve kurucuları Danişmetli ailesine mensup emirlerdir. Bu emirleri sizler de yakinen bilirsiniz. Melik Mehmet Gazi’nin türbesi, Camiikebir’in yanındadır; Melik Emir Gazi’nin türbesi de…