Kayıtlar

Aralık 1, 2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dost dediğin dosdoğru olmalı…

Çocukluğumuzdan beri biliriz ki, hayvan masalları olan fablların kurnaz tipi temsil eden karakteri tilkidir. Tilki neden kurnazdır onu çok iyi bilmem. Lakin, kümeslere sinsice girişte maharetli olduğu için insanlarda böyle bir duygu uyandırdığını sanırım. Ne de olsa hayvan besleyen insanlarla, çiftçilerle tilkinin başının dertte olduğunu biliriz. Çiftçiler ve avcılar, tilki vurmak için bu yüzden yarış halindedirler. Aslında tilkinin tabiatın bir unsuru olarak önemli görevler üstlendiğinden şüphem yoktur ama tabiat kendince bir denge kuruyor ve on iki yıl ömrü olan tilkiler ancak altı yıl yaşayabiliyorlar.
Hint Edebiyatında Beydaba’nın masallarında, Yunan Edebiyatında Ezop’un masallarında ve Fransız Edebiyatında La Fountain’in fabllarında hep tilkiler kurnazlığı temsil eden önemli kahramanlar olarak temsil edilirler.
Bizim edebiyatımızda da tilki, kurnazlığı temsil eder. Kurnazlık, ne kadar sevilmese de bir aklın ve zekanın bir faaliyetidir.
Bir tilki derenin kenarındaymış, karşıya ge…